Αρχική2020Ιούλιος (Page 18)

Συνάντηση εργασίας, στα γραφεία του ΟΣΕΘ,

Ένα σημαντικό συγκοινωνιακό έργο της Θεσσαλονίκης

Αποτελούν οι παραχωρήσεις «ασφαλή καταφύγια»; Αυτό