ΑρχικήΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑΑντίθετοι οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας στο νομοσχέδιο για την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας

Αντίθετοι οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας στο νομοσχέδιο για την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας

Την αντίθεσή τους στο νομοσχέδιο για την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, το οποίο βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση, εξέφρασαν οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας.

Η ΕΕΕΚΕ, σε ανακοίνωσή της, τονίζει ότι το νομοσχέδιο δημιουργεί «μια υπεραρχή – “τέρας” (ΑΠΑ), δήθεν ανεξάρτητη», αποκόπτει την ΥΠΑ από το δημόσιο και αρνείται να υλοποιήσει τον ψηφισμένο νόμο 4146/2013.

Η Ένωση ζητά συνάντηση με τον υπουργό Μεταφορών και τους αρμόδιους παράγοντες, προσμένοντας άμεση ανταπόκριση, υποστηρίζοντας ότι «σε διαφορετική περίπτωση είμαστε αναγκασμένοι να προχωρήσουμε σε απεργιακές κινητοποιήσεις».

Η ανακοίνωση της ΕΕΕΚΕ

Το ΔΣ της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος, μετά από συνεδρίασή του, αποφάσισε την μη αποδοχή του προσχεδίου νόμου που κατέθεσε η Κυβέρνηση για δημόσια διαβούλευση με τίτλο: «Σύσταση, λειτουργία και αρμοδιότητες Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας και ρύθμιση ζητημάτων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας».

Το προσχέδιο αυτό αποτελεί απειλή για κεκτημένα δικαιώματα δεκαετιών. Συγκεκριμένα, τα βασικά σημεία είναι τα ακόλουθα:

-Δημιουργεί μια υπεραρχή – «τέρας» (ΑΠΑ), δήθεν ανεξάρτητη, ο Διοικητής και τα μέλη της οποίας ορίζονται, ουσιαστικά, απ’ ευθείας από την Κυβέρνηση, με εντελώς θολά και αναξιοκρατικά κριτήρια, έχουν την εξουσία να ορίζουν μόνοι τους ειδικό μισθολόγιο για τους εαυτούς τους, εισπράττει, ως δικά της έσοδα, μέρος από τα τέλη διαδρομής και τερματικής περιοχής (άρθρο 5), ενώ έχουν εξουσία να βάλουν χέρι, ερήμην μας, και στις αποδοχές των Ελεγκτών, καθώς περνάει σε αυτούς η εξουσία προσδιορισμού του σχεδίου επιδόσεων (performance plan) και των ετήσιων στόχων, από την επίτευξη των οποίων θα εξαρτάται, πλέον, η καταβολή ή μη όλων των μισθολογικών μας παροχών (άρθρα 18, 43). Μάλιστα, την ίδια στιγμή θεσπίζει ειδική διάταξη (άρθρο 51), βάσει της οποίας, στους Ελεγκτές που μετατάσσονται ή αποσπώνται στην ΑΠΑ καταβάλλονται στο ακέραιο οι παροχές των άρθρων 34 και 34Α του ν.2682/99, ανεξαρτήτως επίτευξης στόχων!!!

Είναι φανερό λοιπόν ότι η Κυβέρνηση θέλει να βάλει χέρι στις αποδοχές μας προκειμένου να χρησιμοποιήσει τα χρήματα αυτά για άλλους σκοπούς, όπως είναι το βόλεμα «ημετέρων» στην ΑΠΑ με παχυλές αποδοχές.

Η δε αρχή αυτή δε θα είναι μόνο εποπτική αρχή αεροναυτιλίας (NSA), όπως θα έπρεπε κατ’ εφαρμογή των ευρωπαϊκών κανονισμών, αλλά θα διαθέτει έναν τεράστιο όγκο αρμοδιοτήτων, ρυθμιστικών, κανονιστικών, αδειοδοτικών και κυρωτικών.

-Θέτει υπό αίρεση τις αποδοχές μας σύμφωνα με τη ρητή διάταξη του άρθρου 43, παραβιάζοντας έτσι ευθέως τον Κανονισμό ΕΕ 2019/317.

Αυτό δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα στην ασφάλεια των πτήσεων και, κατ’ επέκταση, στην εθνική ασφάλεια, καθώς, οι Ελεγκτές, προσπαθώντας να πιάσουν τους ανέφικτους στόχους που θα έχουν προσδιοριστεί από διοικητικούς υπαλλήλους της ΑΠΑ που δεν έχουν ιδέα από επιχειρησιακά δεδομένα, είναι σφόδρα πιθανό να υποπέσουν σε λάθη.

-Αποκόπτει την ΥΠΑ από το Ελληνικό Δημόσιο, δημιουργώντας νέο, αυτοτελές νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ).

Μάλιστα, στο συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο, δεν αναθέτει αρμοδιότητες αποκλειστικά και μόνο παρόχου υπηρεσιών αεροναυτιλίας, αλλά φορτώνει και έναν σωρό από άλλες αρμοδιότητες που κοστίζουν πολλά χρήματα στο κράτος, όπως η διαχείριση αεροδρομίων και υδατοδρομίων.

Απώτερος σκοπός είναι να χρησιμοποιήσει τα χρήματα που θα εισπράττει η ΥΠΑ από το EUROCONTROL για να καλύψει δαπάνες που αποτελούν υποχρεώσεις του Δημοσίου και του κρατικού προϋπολογισμού, κάτι που αντίκειται στους κανονισμούς της ΕΕ.

Ταυτόχρονα, η συγκεκριμένη κίνηση αποτελεί προάγγελο ιδιωτικοποίησης, καθώς, από τη μια παρέχει την απαιτούμενη «ευελιξία» ώστε το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο να παραχωρήσει στο μέλλον, με outsourcing, σύμπραξη δημόσιου-ιδιωτικού τομέα, την εκτέλεση μέρους των λειτουργιών του σε ιδιώτες.

Από την άλλη, ανοίγει τον δρόμο σε δεύτερη φάση, σε εκ νέου μετατροπή σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, η οποία θα συνεπάγεται ότι οι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας, θα πρέπει να μεταταγούν σε άλλη υπηρεσία του Δημοσίου εαν θέλουν να διατηρήσουν την ιδιότητα του μόνιμου δημόσιου υπαλλήλου, δηλαδή να πάψουν να είναι Ελεγκτές, είτε να μετατραπούν σε εργαζομένους του ιδιωτικού δικαίου.

-Αρνείται, τέλος, να υλοποιήσει τον ψηφισμένο νόμο 4146/2013 (άρθρο 68, παρ. 12), μη ενεργοποιώντας τον αποθεματικό λογαριασμό για την ΥΠΑ, με τον οποίο είχαμε προνοήσει την θωράκιση των εσόδων της ΥΠΑ, ακόμη και σε περιόδους δραματικής μείωσης της κυκλοφορίας σαν την σημερινή.

Είναι ηλίου φαεινότερο ότι όλα τα παραπάνω αποτελούν «κόκκινη γραμμή» για τον κλάδο μας, διαλύουν κάθε έννοια εργασιακής και μισθολογικής ασφάλειας, απειλούν τις ίδιες τις θέσεις εργασίας μας και την επιβίωσή μας. Γι’ αυτόν τον λόγο είμαστε διατεθειμένοι να παλέψουμε με κάθε μέσο για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων μας.

Εν όψει όλων των παραπάνω, απαιτούμε – διεκδικούμε:

-Όχι στην ΑΠΑ – «τέρας». Απαιτούμε η ΑΠΑ να έχει μόνο εποπτικές αρμοδιότητες και ο Διοικητής και τα μέλη της να επιλέγονται με εγγυήσεις πλήρους διαφάνειας, αμεροληψίας, αδιάβλητου και αξιοκρατίας, με αυστηρά προαπαιτούμενα από τον νόμο τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που θα διασφαλίζουν ότι επιλέγονται άνθρωποι ειδικοί στο αντικείμενο, με υποχρέωση διαφάνειας και λογοδοσίας καθ’ όλη τη διάρκεια της άσκησης των καθηκόντων τους.

-Η ΥΠΑ να αποτελεί αυτοτελή δημόσια υπηρεσία με αρμοδιότητες αποκλειστικά και μόνο παρόχου υπηρεσιών αεροναυτιλίας, διοικητική, οικονομική και περιουσιακή αυτοτέλεια και αυτοτελή προϋπολογισμό , ισολογισμό , απολογισμό.

Όλα τα χρήματα που αποδίδονται από το EUROCONTROL να εισπράττονται από την ΥΠΑ, να τα διαχειρίζεται η ΥΠΑ, να καλύπτουν αποκλειστικά και μόνο ανάγκες της αεροναυτιλίας και τυχόν υπόλοιπα να παραμένουν στον ειδικό αποθεματικό λογαριασμό της ΥΠΑ, για την κάλυψη της μείωσης των εσόδων του Παρόχου σε περιόδους τυχόν αιφνίδιας μείωσης της αεροπορικής κίνησης.

-Όχι στη διαμόρφωση του σχεδίου επιδόσεων από την ΑΠΑ. Απαιτούμε, ως μόνοι γνώστες των επιχειρησιακών δεδομένων και αναγκών, να είμαστε οι μόνοι αρμόδιοι για την εισήγηση και κατάρτιση του σχεδίου.

-Κατοχύρωση των αποδοχών μας για τα έτη 2020, 2021 εν όψει της αιφνίδιας και ραγδαίας μείωσης της κυκλοφορίας λόγω κορωνοϊού (Covid-19).

Κάλυψη των δαπανών από τον αποθεματικό του Ειδικού Λογαριασμού της ΥΠΑ, ο οποίος αποδεδειγμένα, με βάση στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, επαρκεί για να καλύψει τα κονδύλια αυτά.

Η ανάγκη στήριξης της αεροναυτιλίας είναι επιτακτική, καθ’ όσον αποτελεί κρίσιμη υποδομή για τη χώρα και πυλώνας στήριξης του Τουρισμού.

Για πολλοστή φορά αιτούμαστε συνάντηση με τον Υπουργό και τους αρμόδιους παράγοντες. Αναμένουμε άμεση ανταπόκριση.

Σε διαφορετική περίπτωση είμαστε αναγκασμένοι να προχωρήσουμε σε απεργιακές κινητοποιήσεις.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
Σχόλια
 • Μετά τη ψήφιση του Ν. 4427/2016, εμφανίσθηκε ο τότε ΥΠΜΕ Χρήστος Σπίρτζης στην κοπή της πίτας της ΥΠΑ έχοντας εκ δεξιών τον Πρόεδρο της ΕΕΕΚΕ (ένωση ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας) και εξ αριστερών τον Πρόεδρο της ΟΣΥΠΑ (Συνομοσπονδία ΥΠΑ) και ήταν όλοι ευτυχείς που δημιουργήθηκε ένα νομοθετικό πλαίσιο που προάγει όλη την ΥΠΑ, αλλά και την ΑΠΑ. Αντί λοιπόν το ΥΠΜΕ να εφαρμόσει τον νόμο -μνημονιακό προαπαιτούμενο- που είχε την ανοχή όλων των εργαζομένων της ΥΠΑ-ΑΠΑ, προσπαθεί για λόγους που αν εκθέσω θα κοπεί το σχόλιο μου, αλλά όλοι οι παροικούντες την Ιερουσαλήμ γνωρίζουν, να ανακατέψει ξανά την τράπουλα αλλάζοντας την νομική μορφή της ΥΠΑ, καταργώντας τις Κρατικές Αεροπορικές Αρχές κ.ά. Τα μόνο θύματα όλης της κατάστασης που έχει πλέον δημιουργηθεί είναι πρωτίστως η ασφάλεια των πτήσεων και τα δικαιώματα των επιβατών και δευτερευόντως οι αξιόλογοι υπάλληλοι των ΥΠΑ-ΑΠΑ που για μια ακόμα φορά θα χάσουν τα κεκτημένα τους. Νομίζω το ευφυές στην περίπτωση αυτή είναι να εφαρμοσθεί ο Ν. 4427/2016 ως έχει, κανείς δεν χάνει από την εφαρμογή του, η ευνομία προάγει τη δημοκρατία και εξυπηρετεί τον επιβάτη-φορολογούμενο πολίτη.

  3 Σεπτεμβρίου, 2020
 • Με το παρόν σχέδιο νόμου για την μεν ΑΠΑ μέσω του Εσωτερικού Κανονισμού της σε δεύτερο χρόνο δίνεται η δυνατότητα με απόφαση Εκτελεστικού Συμβουλίου να καταργείται οργανική θέση υπαλλήλου,
  για την δε ΥΠΑ από το στενό πυρήνα του Δημοσίου μεταφέρεται στην ευρύτερη Κεντρική Κυβέρνηση, ήτοι παύει να είναι Κεντρική διοίκηση, ορίζεται Διοικητικό συμβούλιο που εν δυνάμει με απόφαση του μπορεί να απολύσει δημόσιο υπάλληλο(είναι γνωστή τοις πάσι η υπόθεση του συναδέλφου Κώττη που το ανώτατο δικαστήριο απεφάνθη ότι η ΥΠΑ λειτουργούσε εν τοις πράγμασι ως ΝΠΔΔ και το ΔΣ είχε δικαιοδοσία να τον απολύσει και γι αυτό έκτοτε άλλαξε η νομική της μορφή και έγινε ανεξάρτητη Δημόσια Υπηρεσία από το 83 έως σήμερα)
  Ως υποχρέωση της αλλαγής της νομικής μορφής σε ΝΠΔΔ, πρέπει να συντάσσει Ισολογισμό και μάλιστα δημοσιεύσιμο που μέχρι σήμερα δεν έχει τέτοια υποχρέωση.Υποχρέωση Ισολογισμού σήμερα φέρουν βάσει κείμενης νομοθεσίας ΑΕ, ΟΕ, ΕΕ και λοιπές ιδιωτικές εταιρείες.
  Εν ολίγοις, θα καθίσταται γνωστό τοις πάσι οι υποχρεώσεις/απαιτήσεις/μισθοδοσία/αποθεματικό του Φορέα.
  Τέλος το αποθεματικό και τρόπος επένδυσης αυτού θα διατίθενται βάσει αποφάσεων ΔΣ. Εάν το ΔΣ πέσει έξω στη διαχείριση του Αποθεματικού, από δόλο ή βαριά αμέλεια δεν θα έχεις να πληρώσεις μισθοδοσία αποζημιώσεων.Τέλος, σχεδόν πάντα, το ΝΠΔΔ είναι προάγγελος μετατροπής σε ΝΠΙΔ ή ΑΕ(βλέπε ΥΠΑ Κύπρου) και η μετατροπή γίνεται εν μία νυκτί.(ο Ισολογισμός είναι ήδη έτοιμος αφού συντάσσεται ήδη)Μόνο το όνομα σε ένα νομοσχέδιο αλλάζει

  3 Σεπτεμβρίου, 2020
 • Στο νόμο αυτό εναντιώνονται όλοι οι κλάδοι της ΥΠΑ. Γιατί άραγε; Το μεγάλο ερώτημα. Ποιοι εξυπηρετούνται από αυτό; Μήπως πρέπει επιτέλους να παρέμβει ο πρωθυπουργός;

  3 Σεπτεμβρίου, 2020
 • Μα γιατί αντιτίθενται οι Ελεγκτές στο νομοσχέδιο, αφού οι μόνοι που ωφελούνται απ’ αυτό είναι οι ίδιοι; Η κατάσταση στην ΥΠΑ έχει αρχίσει να θυμίζει Ανατολική Μεσόγειο όπου ο Ερντογάν με το συνεχές bullying σε βάρος των μικρότερων γειτόνων του κατάφερε να τους στρέψει όλους εναντίον του. Ειναι άλλο πράγμα να θεωρείς τον εαυτό σου ισχυρό και άλλο να προσπαθείς να οικειοποιηθείς όλους τους πόρους εξωντώνοντας τους γείτονες σου, ακόμα και οι Αποκλειστικές Οικονομικές Ζώνες έχουν όρια….

  3 Σεπτεμβρίου, 2020
 • «…Σε διαφορετική περίπτωση είμαστε αναγκασμένοι να προχωρήσουμε σε απεργιακές κινητοποιήσεις» Μόνο και μόνο για αυτό, πρέπει άλλοι να αποφασίζουν για σας. Δηλαδή και θέλετε να ανήκετε στον στενό πυρήνα της Κυβέρνησης και θέλετε να κάνετε μόνοι σας κουμάντο. Αυτό κατάλαβα, συγχωρέστε με αν κάνω λάθος. Αυτό που θα πρέπει κάποια στιγμή να κάνει κάποια κυβέρνηση είναι η κατάργηση στο Δημόσιο και αν δεν θέλετε προτείνω η μισθοδοσία να συνδεθεί με την παραγωγικότητα. Να θέτονται στόχοι. Αν τους πιάνουν, θα έχουν δικαίωμα στην πίτα. Αν όχι, κάτι θα φταίει. Αξιολόγηση παντού λοιπόν.

  4 Σεπτεμβρίου, 2020
 • Μα πως κάνετε έτσι; Τι ζητάμε δηλαδή; Να παραμείνουμε μόνοι μας στην ΥΠΑ, Να έχουμε την ασφάλεια του Δημοσίου. Να διαχειριζόμαστε όλα τα έσοδα από τα τέλη υπέρπτησης του ελληνικού FIR και να μην έχει δυνατότητα να μας ελέγξει καμία Ανεξάρτητη Αρχή…πολλά ζητάμε;

  4 Σεπτεμβρίου, 2020
 • Αγαπητέ Παναγιώτη, επειδή δεν γνωρίζεις ίσως κάποια πράγματα για την ΥΠΑ θα σου πω τα εξής. Η ΥΠΑ αφέθηκε χρόνια τώρα στην τύχη της λόγω της δημοσιοϋπαλληλικής ακαμψίας που είναι γνωστή σε όλο το δημόσιο. Ειδικά για τους Ελεγκτές, από τη μία έχουν τον πρόεδρο αεροπορικής που ζητά και δικαίως ίσως αύξηση της εξυπηρετούμενης κίνησης, από την άλλη μια υπηρεσία που τους έχει ξεκρέμαστους, με απαρχαιωμένα συστήματα από το 2000 ενώ τα δίνουν πραγματικά όλα και ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες για να διαχειριστούν την κίνηση με ασφάλεια. Φτάσαμε μετά από τόσα χρόνια εξαχρείωσης στην τέλεια καταιγίδα. Σαφώς και θα πρέπει η υπηρεσία να εξυγιανθεί. Όχι όμως στις πλάτες αυτών που τόσα χρόνια βγάζουν ασπροπρόσωπη τη χώρα χωρίς να ανοίξει ρουθούνι, με προσωπικό κίνδυνο και μηδέν κάλυψη σε περίπτωση – ω μη γένοιτο – ατυχήματος. Ας εξασφαλίσουν λοιπόν τα δικαιώματα των εργαζομένων πρώτα και μετά να μιλήσουμε για αυτοτέλεια και οτιδήποτε άλλο. Είναι κρίμα αυτοί (βλέπε κυβερνήσεις τόσα χρόνια) που τρώγαν τα χρήματα από το Eurocontrol για να καλύπτουν μαύρες τρύπες του προϋπολογισμού και άφησαν την ΥΠΑ με μηδέν επενδύσεις σε νέα συστήματα να παριστάνουν τώρα τον μεταρρυθμιστή. Συγνώμη αν κούρασα αλλά πραγματικά δεν γνωρίζετε την συνολική εικόνα.

  5 Σεπτεμβρίου, 2020

Αφήστε ένα σχόλιο