ΑρχικήΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑΔημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η σύμβαση για την κατασκευή του νέου διεθνούς αεροδρομίου στο Καστέλι

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η σύμβαση για την κατασκευή του νέου διεθνούς αεροδρομίου στο Καστέλι

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η κύρωση της σύμβασης για την κατασκευή του νέου διεθνούς αερολιμένα στο Καστέλι της Κρήτης.

Στο νόμο, που φέρει την υπογραφή του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, αναφέρονται τα εξής:

Άρθρο 1

Κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόμου η «Σύμβαση Παραχώρησης της Μελέτης – Κατασκευής – Χρηματοδότησης – Λειτουργίας – Συντήρησης και Εκμετάλλευσης του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης και Μελέτη – Κατασκευή και Χρηματοδότηση των Οδικών του Συνδέσεων», που υπογράφηκε στο Ηράκλειο Κρήτης στις 21.2.2019, μεταξύ αφενός του Ελληνικού Δημοσίου και αφετέρου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» και εκ τρίτου, των Αρχικών Μετόχων της παραπάνω Ανώνυμης Εταιρείας (α) της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και (β) της εταιρείας με την επωνυμία «GMR Airports Limited», η οποία προσαρτάται στον παρόντα ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄.

Άρθρο 2

  1. Κυρώνεται το καταστατικό της Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 149125127000, η ισχύς του οποίου, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης, άρχεται κατά την Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης, όπως αυτή ορίζεται από τη Σύμβαση Παραχώρησης που κυρώνεται με το άρθρο πρώτο του παρόντος, και το οποίο προσαρτάται στον παρόντα ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B΄.
  2. Εντός δέκα (10) ημερών από την Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης, η Εταιρεία της ανωτέρω παραγράφου 1 υποχρεούται να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την καταχώριση του καταστατικού στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 3

Κυρώνεται το Προσάρτημα 12 της Σύμβασης Παραχώρησης «Επιτρεπόμενες Χρήσεις Γης», το οποίο προσαρτάται στον παρόντα ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄.

Άρθρο 4

Συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου του προσωπικού όλων των ειδικοτήτων των Τομέων Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Ανατολικής και Δυτικής Αττικής της οικ./617 / ΓΔζ1/24.7.2018 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β΄ 3019) και της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Κεντρικής Ελλάδας της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, που έχουν συναφθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 20 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28) και 56 επ. του π.δ. 410/1988 (Α΄ 191), παρατείνονται αυτοδίκαια για δεκαέξι (16) μήνες από τη λήξη τους.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο