ΑρχικήΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑΘετική εξέλιξη για τις ελληνικές αεροπορικές εταιρείες: Εγκρίθηκε η αποζημίωση πτήσεων Απριλίου – Μαΐου

Θετική εξέλιξη για τις ελληνικές αεροπορικές εταιρείες: Εγκρίθηκε η αποζημίωση πτήσεων Απριλίου – Μαΐου

Θετική εξέλιξη για τις ελληνικές αεροπορικές εταιρείες. Τα υπουργεία Οικονομικών και Μεταφορών ενέκριναν την αποζημίωση πτήσεων για την περίοδο Απριλίου – Μαΐου, δηλαδή για την περίοδο του πρώτου lockdown.

Της Βάσως Βεγιάζη

H χορηγούμενη αποζημίωση ανέρχεται σε είκοσι ευρώ, πλέον αναλογούντος ΦΠΑ, ανά προσφερόμενη θέση και εκτιμάται έως 6 εκατ. ευρώ.

Όπως αναφέρουν τα δυο υπουργεία στο σχετικό ΦΕΚ, είναι αναλογική και αναγκαία για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού διασφάλισης ενός ελάχιστου επιπέδου διασύνδεσης, δεδομένου ότι, αφενός, αφορά σε περιορισμένο και μικρό χρονικό διάστημα μόλις δύο μηνών και, αφετέρου, δεν επαρκεί για την κάλυψη του κόστους που επωμίζονται οι αερομεταφορείς για τη διενέργεια εμπορικών πτήσεων κατά το διάστημα αυτό.

Η απόφαση αναφέρει, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

-Προγραμματισμένες εμπορικές τακτικές πτήσεις που εκτελέστηκαν από αερομεταφορείς οι οποίοι διαθέτουν εν ισχύ άδεια Εκμετάλλευσης χορηγηθείσα από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στην Ελλάδα, είτε βάσει του Κανονισμού ΕΟΚ 2407/92 του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 1992, είτε βάσει του Κανονισμού ΕΚ 1008/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Σεπτεμβρίου 2008, κατά τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2020, αποζημιώνονται με το ποσό των είκοσι (20) ευρώ ανά προσφερόμενη θέση, πλέον αναλογούντος ΦΠΑ.

-Οι εμπορικές πτήσεις κατά την παρ. 1 ανωτέρω κατανέμονται μεταξύ των δικαιούχων, με γνώμονα το πτητικό τους έργο και τον αριθμό των προσφερόμενων θέσεων κατά το δίμηνο Απριλίου – Μαΐου 2020.

-Για την καταβολή της αποζημίωσης παρόντος άρθρου οι αεροπορικές εταιρείες που ορίζονται ως δικαιούχοι στο άρθρο 1 της παρούσης αποστέλλουν στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, εντός δέκα (10) ημερών από την έναρξη ισχύος της παρούσης, αίτημα εγγράφως στο οποίο προσδιορίζουν αναλυτικά τις πτήσεις που πραγματοποιήθηκαν/εκτελέστηκαν και τις προσφερόμενες θέσεις ανά πτήση για το δίμηνο Απριλίου – Μαΐου 2020, καθώς και σχετική βεβαίωση ότι οι προσφερόμενες θέσεις ανά αεροσκάφος και η συχνότητα πτήσεων είναι τα ελάχιστα δυνατά για την κάλυψη της ανάγκης μεταφοράς επιβατών/φορτίου.

-Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών πιστοποιεί εντός τριάντα ημερολογιακών (30) ημερών από την παραλαβή του στην παρ. 1 αιτήματος, τον αριθμό των προγραμματισμένων, τακτικών, εκτελεσθέντων δρομολογίων και αποστέλλει σχετική βεβαίωση στο Υπουργείο Οικονομικών το οποίο και διατάσσει την εκταμίευση των ποσών αποζημίωσης που αντιστοιχούν σε κάθε αεροπορική εταιρία-δικαιούχο.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο