ΑρχικήΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑΠρομήθεια νέου «Συστήµατος Επεξεργασίας Σχεδίων Πτήσεων», για τον εκσυγχρονισμό του Pallas, από την ΥΠΑ

Προμήθεια νέου «Συστήµατος Επεξεργασίας Σχεδίων Πτήσεων», για τον εκσυγχρονισμό του Pallas, από την ΥΠΑ

Την προµήθεια ενός νέου ολοκληρωµένου «Συστήµατος Επεξεργασίας Σχεδίων Πτήσεως» (Flight Data Processing System (FDPS), «∆εδοµένων Συστηµάτων Επιτήρησης» (Surveillance Data Processing System (SDPS)), «Κύριου & Εφεδρικού Συστήµατος Επικοινωνιών Φωνής & Καταγραφικών Φωνής» (VCRS) και «Θέσεων Εργασίας ΕΕΚ» (Controller Working Positions (CWPs))», ενέκρινε η ΥΠΑ.

Η προµήθεια 38,24 εκατ. ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, θα υλοποιηθεί µέσω ανοιχτού διαγωνισμού και µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα, από οικονοµική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιµής.

Ουσιαστικά, πρόκειται για τον εκσυγχρονισμό των συστηµάτων αεροναυτιλίας PALLAS.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο