ΑρχικήΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑΤην αναθεώρηση των οδηγιών της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις σε μικρούς, αλλά μεγάλους σε εθνική σημασία, αερολιμένες, ζήτησε ο Χρ. Σπίρτζης

Την αναθεώρηση των οδηγιών της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις σε μικρούς, αλλά μεγάλους σε εθνική σημασία, αερολιμένες, ζήτησε ο Χρ. Σπίρτζης

Την αναθεώρηση των οδηγιών της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις σε μικρούς, αλλά μεγάλους σε εθνική σημασία, αερολιμένες, ζήτησε ο Έλληνας υπουργός Μεταφορών Χρ. Σπίρτζης, στο το Συμβούλιο υπουργών Μεταφορών, υπό την Προεδρία της Εσθονίας.

Παρεμβαίνοντας μετά την παρουσίαση της Επιτροπής για τη στρατηγική των αερομεταφορών, ο Έλληνας υπουργός χαιρέτισε την προσωρινή συμφωνία του Συμβουλίου με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τον Βασικό Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια της Αεροπορίας και δήλωσε ότι η Ελλάδα θα αξιοποιήσει εποικοδομητικά την τεχνογνωσία του.

Ωστόσο, τόνισε την ανάγκη να αναθεωρηθούν γρήγορα και δραστικά οι κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις σε αερολιμένες και να προβλεφθεί εξαίρεση από την υπαγωγή στους περιορισμούς τους των μικρών σε κίνηση, αλλά μεγάλων σε εθνική σημασία και περιφερειακή συνδεσιμότητα αεροδρομίων.

Ως προς τον ανταγωνισμό στις αερομεταφορές

Επί της έκθεσης προόδου για τον ανταγωνισμό στις αερομεταφορές, ο υπουργός, αφού συμφώνησε με τους στόχους της πρότασης, έδωσε έμφαση στην απουσία ορισμού για τον αθέμιτο ανταγωνισμό αφού, όπως είπε, ούτε οι αρμόδιες αρχές ανταγωνισμού έχουν κατορθώσει να ορίσουν αυτή την έννοια, ασκώντας κριτική στις πολιτικές της Ένωσης για τον ανταγωνισμό και τις κρατικές ενισχύσεις, οι οποίες οδήγησαν σε μαρασμό τις ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρίες, με αποτέλεσμα την αλματώδη ανάπτυξη αερομεταφορέων τρίτων χωρών οι οποίες επιχειρούν με διαφορετικό νομοθετικό πλαίσιο.

Ο Υπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα δε θα μπορέσει να συναινέσει σε νομοθετήματα που θα έχουν προστατευτικά αποτελέσματα για κάποιες ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρίες σε μια απελευθερωμένη αγορά, όπως οι αερομεταφορές.

Αν και τάχθηκε υπέρ της εξεταζόμενης νομοθετικής πρότασης και του υγιούς ανταγωνισμού στον τομέα, ο Υπουργός διευκρίνισε ότι το ρυθμιστικό πεδίο της θα πρέπει να εκτείνεται στις αεροπορικές συμφωνίες τις οποίες διαπραγματεύεται η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατόπιν των εντολών που της δόθηκαν από τα κράτη μέλη και όχι σε διμερείς συμφωνίες των κρατών της Ένωσης με τρίτες χώρες διότι αυτό, αφενός θα έχει επιπτώσεις στη συνδεσιμότητα και, αφετέρου ενέχει τον κίνδυνο της καταστρατήγησης ισχυουσών διμερών αεροπορικών συμφωνιών των κρατών μελών, με ότι αυτό συνεπάγεται.

«Η Ελλάδα δεν αποδέχεται να αποτελέσουν μέρος της επιβολής επανορθωτικών μέτρων για παράβαση όρων ανταγωνισμού τα δικαιώματα κίνησης που χορηγούνται βάσει διμερών συμφωνιών», κατέληξε ο Υπουργός.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο