ΑρχικήΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑΤο Συμβούλιο της ΕΕ ενέκρινε τη μείωση του διοικητικού φόρτου και την παροχή ευελιξίας σε αερομεταφορές και σιδηρόδρομο

Το Συμβούλιο της ΕΕ ενέκρινε τη μείωση του διοικητικού φόρτου και την παροχή ευελιξίας σε αερομεταφορές και σιδηρόδρομο

Το Συμβούλιο της ΕΕ ενέκρινε την προσωρινή τροποποίηση των κανόνων σχετικά με τις αεροπορικές υπηρεσίες, προκειμένου να στηρίξει τις αεροπορικές εταιρείες και τους αερολιμένες λόγω της απότομης πτώσης της εναέριας κυκλοφορίας εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού.

Επίσης, ενέκρινε παράταση της προθεσμίας μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο των οδηγιών σχετικά με την ασφάλεια και τη διαλειτουργικότητα των σιδηροδρόμων στο πλαίσιο της 4ης δέσμης μέτρων για τους σιδηροδρόμους, ώστε να παρασχεθεί στον σιδηροδρομικό κλάδο και στις αρχές ευελιξία και ασφάλεια δικαίου υπό τις παρούσες συνθήκες.

Και οι δύο νομοθετικές πράξεις αποτελούν μέρος της δέσμης μέτρων έκτακτης ανάγκης στον τομέα των μεταφορών που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 29 Απριλίου.

«Η πανδημία έχει άνευ προηγουμένου αντίκτυπο στον τομέα των αερομεταφορών: η κρίση ρευστότητας δημιουργεί κίνδυνο αφερεγγυότητας και απειλεί εκατομμύρια θέσεις εργασίας εντός των επόμενων μηνών εάν δεν αντιμετωπιστεί.

Τα μέτρα που εγκρίθηκαν σήμερα θα συμβάλουν στην αποφυγή του περιττού διοικητικού φόρτου για τα κράτη-μέλη και στον μετριασμό των επιπτώσεων στον τομέα κατά τη διάρκεια της κρίσης.

Η παράταση της προθεσμίας μεταφοράς θα δώσει στον σιδηροδρομικό τομέα και στις αρχές το περιθώριο να αντιμετωπίσουν αυτές τις δύσκολες συνθήκες», επεσήμανε ο Oleg Butković, υπουργός Ναυτιλίας, Μεταφορών και Υποδομών της Κροατίας και πρόεδρος του Συμβουλίου.

Αεροπορικές μεταφορές

Ο κανονισμός για τις αεροπορικές μεταφορές τροποποιεί τους κανόνες αδειοδότησης των αερομεταφορέων σε περίπτωση οικονομικών προβλημάτων λόγω της πανδημίας COVID-19, προκειμένου να αποφευχθεί ο περιττός διοικητικός φόρτος.

Εισάγει επίσης παρέκκλιση από τις διαδικασίες που χρησιμοποιούν τα κράτη-μέλη για την επιβολή περιορισμών στα δικαιώματα κυκλοφορίας προκειμένου να αντιμετωπισθούν καταστάσεις έκτακτης ανάγκης λόγω απρόβλεπτων και αναπόφευκτων γεγονότων.

Η παρέκκλιση θα διευκρινίζει ότι ένα κράτος-μέλος μπορεί να εφαρμόσει προσωρινά ένα αιτιολογημένο και αναλογικό μέτρο έκτακτης ανάγκης για περίοδο μεγαλύτερη των 14 ημερών, ωστόσο, το μέτρο μπορεί να παραμείνει σε ισχύ μόνο για όσο διάστημα υπάρχουν κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία που συνδέονται σαφώς με την πανδημία του κορωνοϊού.

Να σημειωθεί ότι, η Κομισιόν μπορεί να αναστείλει την παρέκκλιση αυτή κατόπιν αιτήματος οποιουδήποτε ενεχόμενου κράτους-μέλους ή με δική της πρωτοβουλία.

Επιπλέον, σύμφωνα με τους νέους προσωρινούς κανόνες για τις υπηρεσίες επίγειας εξυπηρέτησης οι αερολιμένες θα μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν σε περίπτωση πτώχευσης μιας εταιρείας υπηρεσιών εδάφους (ground handling), με τη θέσπιση άμεσης διαδικασίας για την επιλογή παρόχων υπηρεσιών.

Οι αερολιμένες θα αποφεύγουν επίσης πολύπλοκες υποβολές προσφορών, χάρη στην παράταση των συμβάσεων μέχρι το 2022.

Σιδηροδρομικές μεταφορές

Η προθεσμία μεταφοράς για τις οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια και τη διαλειτουργικότητα των σιδηροδρόμων στο πλαίσιο της 4ης δέσμης μέτρων για τους σιδηροδρόμους θα παραταθεί από την καθορισθείσα ημερομηνία της 16ης Ιουνίου 2020 έως τις 31 Οκτωβρίου 2020.

Αυτό θα παράσχει στον σιδηροδρομικό τομέα και στις αρχές μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου και ευελιξία για την αντιμετώπιση των έκτακτων περιστάσεων λόγω της επιδημίας του κορωνοϊού.

Η ψηφοφορία του Συμβουλίου σχετικά με τον κανονισμό για τις αεροπορικές μεταφορές και την οδηγία για τις σιδηροδρομικές μεταφορές πραγματοποιήθηκε με γραπτή διαδικασία, η οποία ολοκληρώθηκε σήμερα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε στις 15 Μαΐου 2020.

Οι νομοθετικές πράξεις θα αρχίσουν να ισχύουν την επομένη της δημοσίευσής τους στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, ενώ η ημερομηνία δημοσίευσης έχει προγραμματιστεί για τις 27 Μαΐου.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο