ΑρχικήΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑΨήφισμα του Ευρωπαϊκού Kοινοβουλίου για την προστασία των εργαζομένων στις αερομεταφορές

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Kοινοβουλίου για την προστασία των εργαζομένων στις αερομεταφορές

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσπαθεί να προασπίσει τις εργασιακές συνθήκες στις αερομεταφορές.

Ειδικότερα, γνωστοποίησε ότι:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική ελευθέρωσης που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση από τις αρχές της δεκαετίας του ’90 οδήγησε στην εκθετική ανάπτυξη του τομέα

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αεροπορία αποτελεί στρατηγικό τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι η συνεισφορά της στην ανάπτυξη του ευρωπαϊκού AΕΠ ανέρχεται σε 110 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, ενώ απασχολεί περίπου 1,9 εκατομμύρια άτομα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Oικονομική και Kοινωνική Επιτροπή, μολονότι αναγνωρίζει ότι οι αεροπορικές εταιρείες καλούνται να αντιμετωπίσουν έναν ανηλεή ανταγωνισμό, επισημαίνει ότι οι εργοδότες χρησιμοποιούν όλο και πιο συχνά ψευδο-αυτοαπασχολούμενους και εταιρείες έκτακτης απασχόλησης για να μειώσουν το κόστος και να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητά τους·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, με βάση τις παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Oικονομικής και Kοινωνικής Επιτροπής, ως κύριος υπεύθυνος για το κοινωνικό ντάμπινγκ που παρατηρείται στον τομέα αυτό πρέπει να θεωρούνται ορισμένες εταιρείες με πολλαπλές έδρες που ξεριζώνουν τους εργαζομένους από τη χώρα καταγωγής τους,

1.  ζήτησε από την Επιτροπή, δεδομένου ότι οι σημερινές πολιτικές δεν είναι σε θέση να προστατεύσουν αποτελεσματικά τα συμφέροντα των εργαζομένων, να καθορίσει ένα ρυθμιστικό πλαίσιο, που θα εξασφαλίζει την εξάλειψη αυτής της μορφής ντάμπινγκ.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο