ΑρχικήΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙΈσοδα 367,3 εκατ. και λειτουργικά κέρδη 54,9 εκατ. κατέγραψε ο τομέας Ολοκληρωμένων Έργων & Υποδομών του ομίλου Μυτιληναίος το 2018

Έσοδα 367,3 εκατ. και λειτουργικά κέρδη 54,9 εκατ. κατέγραψε ο τομέας Ολοκληρωμένων Έργων & Υποδομών του ομίλου Μυτιληναίος το 2018

Έσοδα 367,3 εκατ. ευρώ κατέγραψε ο τομέας Ολοκληρωμένων Έργων & Υποδομών του ομίλου Μυτιληναίος το 2018, ο οποίος αντιστοιχεί στο 24,1% του συνολικού κύκλου εργασιών, έναντι 501,4 εκατ. το 2017.

Αντίστοιχα, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε €54,9 εκατ., έναντι €88,8 εκατ. το 2017.

Η μειωμένη επίδοση του τομέα οφείλεται σε καθυστερήσεις στην έναρξη εκτέλεσης υπογεγραμμένων συμβάσεων σε έργα μονάδων στην Αφρική, τα οποία αναμένεται να ενισχύσουν τις επιδόσεις του τομέα κατά τη διάρκεια του 2019.

Η δραστηριότητα κατασκευής Φ/Β μονάδων, μέσω της θυγατρικής εταιρείας METKA EGN, είχε σημαντική συνεισφορά, καταγράφοντας το 2018 κύκλο εργασιών €85,2 εκατ. και κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) €4,5 εκατ.

Στο τέλος του 2018, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων διαμορφώθηκε σε €983,9 εκατ. ποσό, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται €265,7 εκατ. Φ/Β έργων.

Το 2019, αναμένεται περαιτέρω αυξημένη συνεισφορά από τη METKA EGN, καθώς είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσουν σημαντικά νέα έργα, με σημαντικότερη τη σύμβαση ύψους €200 εκατ. με την Talasol Solar S.L.U. για την υλοποίηση μονάδας ηλιακής ενέργειας μεγάλης κλίμακας, με εγκατεστημένη ισχύ 300 MW, στον δήμο Talaván, στο Cáceres της Ισπανίας.

Προοπτικές τομέων επιχειρησιακής δραστηριότητας του ομίλου

Σύμφωνα με τον όμιλο Μυτιληναίος, για το 2019 διαγράφονται θετικές προοπτικές, λαμβάνοντας υπόψη μια σειρά από παράγοντες που αναμένεται να επηρεάσουν τις οικονομικές επιδόσεις, όπως:

-Η συνεχής και επιτυχής πολιτική αντιστάθμισης κινδύνων σε συνδυασμό με τον αυστηρό έλεγχο του κόστους παραγωγής και η ολοκλήρωση της εξαγοράς της ΕΠ.ΑΛ.ΜΕ. στον Τομέα της Μεταλλουργίας.

-Η γεωγραφική εξάπλωση του Τομέα Ολοκληρωμένων Έργων και Υποδομών, ιδιαίτερα μέσω της δραστηριότητας κατασκευής φωτοβολταϊκών μονάδων.

-Η περαιτέρω ανάπτυξη παραγωγής ΑΠΕ και η αυξημένη λειτουργία των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής σε ένα περιβάλλον υψηλών τιμών CO2, και αυξανόμενης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

-Η δυνατότητα της Εταιρείας να διαπραγματεύεται ανταγωνιστικές τιμές φυσικού αερίου, να εισάγει φορτία υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) δημιουργώντας ένα πλήρως διαφοροποιημένο καλάθι και σε συνάρτηση με την δυνατότητα κάλυψης της υψηλής ζήτησης που διαμορφώνεται στην αγορά.

-Η επιπλέον ανάπτυξη στην λιανική της Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Φυσικού Αερίου.

-Η μείωση του καθαρού δανεισμού αλλά και του χρηματοοικονομικού κόστους.

Λαμβάνοντας υπόψη τους παραπάνω παράγοντες δημιουργούνται οι προϋποθέσεις, ώστε η MYTILINEOS να καταγράψει νέες ιστορικά υψηλές επιδόσεις το 2019, αναφέρεται σχετικά.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο