ΑρχικήΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙΕνέργειες για τη βελτίωση της λειτουργίας της Υπηρεσίας Οδικών Τελών

Ενέργειες για τη βελτίωση της λειτουργίας της Υπηρεσίας Οδικών Τελών

Σε ειδικό «Κωδικό Αριθμό Εσόδου» του τακτικού προϋπολογισμού εισπράττονται τα τέλη διοδίων, ενώ με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών επιτρέπεται να καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της είσπραξής τους.

Της Μαρίνας Δημητρίου

Στο νομοσχέδιο «Ρυθμίσεις θεμάτων για τις επιβατικές μεταφορές» περιέχονται ρυθμίσεις για την Υπηρεσία Οδικών Τελών, οι οποίες είναι οι ακόλουθες:

-Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου δεύτερου του ν. 4388/2016 προστίθενται παράγραφοι 14, 15 και 16 ως εξής: «Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών επιτρέπεται να ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα σύνθεσης και λειτουργίας της γνωμοδοτικής επιτροπής οδικών υποδομών».

-Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών που δημοσιεύεται στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης επιτρέπεται να μεταβιβάζονται αρμοδιότητες σχετικές με την Υπηρεσία Οδικών τελών, στον Διοικητή και Υποδιοικητή της.

-Τα διόδια τέλη, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εισπράττονται σε ειδικό Κωδικό Αριθμό Εσόδου του Τακτικού Προϋπολογισμού και διαχειρίζονται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από την Υπηρεσία Οδικών Τελών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών επιτρέπεται να καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.

Η Υπηρεσία Οδικών Τελών

Σημειώνεται ότι το υπουργείο Μεταφορών προχώρησε στην ίδρυση της αυτοτελούς Υπηρεσίας Οδικών Τελών, τοποθετώντας, για 3 χρόνια, ως διοικητή τον Δημακαράκο Αθανάσιο, Πολιτικό Μηχανικό και ως υποδιοικητή τον Μπιτάκο Γεώργιο, Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό.

Η εν λόγω  υπηρεσία αναμένεται να διαδραματίσει σημαίνονται ρόλο στην προσπάθεια εφαρμογής του ηλεκτρονικού αναλογικού διοδίου, το οποίο φιλοδοξεί να εφαρμόσει το υπουργείο Υποδομών από το 2018.

Στη νέα υπηρεσία υπάγεται το σύνολο του οδικού δικτύου της χώρας, όπως και η κατασκευή και η διαχείριση νέων σταθμών διοδίων, πλην των συμβάσεων παραχώρησης που διέπονται από ειδικό νομικό καθεστώς.

Πιο συγκεκριμένα, η Υπηρεσία Οδικών Τελών, δραστηριοποιείται στην ηλεκτρονική διαχείριση των οδικών υποδομών, με αντικείμενο:

α) την ανάπτυξη και λειτουργία Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Οδικών Υποδομών παρακολούθησης και χρέωσης τελών διοδίων οχημάτων,

β) την ανάπτυξη και λειτουργία Ηλεκτρονικού Συστήματος παρακολούθησης, καταγραφής και επεξεργασίας κυκλοφοριακών φόρτων,

γ) την ανάπτυξη και λειτουργία του Ηλεκτρονικού Μητρώου Παρόχων Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Τηλεδιοδίων, που έχει συσταθεί στο υπουργείο Υποδομών.

Επίσης, διαχειρίζεται το κέντρο παρακολούθησης διοδίων, συντάσσει και εκδίδει προδιαγραφές υποχρεωτικής εφαρμογής για ενιαία ηλεκτρονικά αναλογικά διόδια, σε όλο το οδικό δίκτυο ανεξαρτήτως υπηρεσίας ή φορέα λειτουργίας και εκμετάλλευσης και γνωμοδοτεί στον Υπουργό Υποδομών για τα σημεία ανέγερσης και λειτουργίας των σταθμών διοδίων στο οδικό δίκτυο και σε εισόδους της χώρας.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο