ΑρχικήΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙΗ Link Technologies ανέλαβε την υλοποίηση του Κεντρικού Σημείου Πρόσβασης Δεδομένων της Εγνατίας Οδού. Τα οφέλη για τον αυτοκινητόδρομο

Η Link Technologies ανέλαβε την υλοποίηση του Κεντρικού Σημείου Πρόσβασης Δεδομένων της Εγνατίας Οδού. Τα οφέλη για τον αυτοκινητόδρομο

Η Link Technologies A.E. ανέλαβε την υλοποίηση του έργου της Εγνατίας Οδού, με τίτλο «Υλοποίηση Κεντρικού Σημείου Πρόσβασης Δεδομένων της Εγνατίας Οδού και Προμήθεια Υπηρεσιών Αναβάθμισης Λογισμικών Διαχείρισης Κυκλοφορίας των Κέντρων Ελέγχου Κυκλοφορίας (ΚΕΚ) της Εγνατίας Οδού για τη Μεταφορά Δεδομένων & Πληροφοριών Σχετικά με την Κυκλοφορία».

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η υλοποίηση κεντρικού σημείου συλλογής κυκλοφοριακών δεδομένων (Central Traffic Info Server) στα κεντρικά γραφεία της Εγνατίας Οδού Α.Ε., που θα διασυνδέεται με τα Συστήματα Διαχείρισης Κυκλοφορίας (TMS) των Κέντρων Ελέγχου Κυκλοφορίας (KEK) και άλλα συστήματα και βάσεις δεδομένων, με σκοπό την ομοιόμορφη ανάκτηση, οργάνωση και καταχώρηση των κυκλοφοριακών δεδομένων της οδού.

Επίσης, περιλαμβάνεται η υλοποίηση ενός κεντρικού σημείου πρόσβασης και διάθεσης δεδομένων της Εγνατίας οδού (Egnatia Single Access Point).

Τέλος, η σύμβαση περιλαμβάνει την προμήθεια υπηρεσιών και προϊόντων για την αναβάθμιση των λογισμικών διαχείρισης κυκλοφορίας TMS, όπως αυτά είναι εγκατεστημένα σήμερα στα ΚΕΚ της Εγνατίας οδού.

Με την ολοκλήρωση του έργου, τα οφέλη που θα προκύψουν για την Εγνατία Oδό θα είναι πολλά και σημαντικά, όπως:

-Θα βελτιωθεί αισθητά η αλληλεπίδραση των διαχειριστών με τα τοπικά ΚΕΚ.

-Ο διαχειριστής θα είναι σε θέση να εφαρμόζει εντολές χειροκίνητα, αλλά και αυτόματα/ημιαυτόματα τόσο μεμονωμένα όσο και ομαδικά.

-Με το πέρας των εργασιών θα υπάρχει η δυνατότητα  επιτήρησης της κατάστασης λειτουργίας του εξοπλισμού.

-Θα υπάρχει η δυνατότητα συνεργασίας με άλλες Η/Μ εγκαταστάσεις της οδού όπως είναι ο φωτισμός.

-Θα είναι εφικτή η διαχείριση των συλλεγόμενων δεδομένων και η εκδήλωση κι αναγνώριση συναγερμών.

-Θα αναπτυχθούν επιπλέον σενάρια για την πληρέστερη λειτουργία όπως επίσης και η δυνατότητα χειρισμών σε περιβάλλον προσομοίωσης.

-Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα εξαγωγής αναφορών για όλα τα συμβάντα καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Η Link Technologies A.E., όπως αναφέρουν στελέχη της, έχει υλοποιήσει τα μεγαλύτερα έργα «Τηλεματικής Διαχείρισης Συγκοινωνιών» στην Ελλάδα.

Στους πελατολόγιό της συγκαταλέγονται ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ), ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών  Αθήνας (ΟΑΣΑ), Αστικές και Υπεραστικές Συγκοινωνίες, Περιφέρεια Θεσσαλονίκης, Δήμοι, κλπ.

Παράλληλα, με τα έργα τηλεματικής στην Ελλάδα, η ΛΙΝΚ υλοποίησε παρόμοια έργα σε μεγάλες πόλεις του εξωτερικού, όπου δημιουργήθηκαν ισχυρά συστήματα διαχείρισης στόλου και παροχής πληροφοριών για τους επιβάτες σε πραγματικό χρόνο, εξυπηρετώντας εκατομμύρια πολίτες.

Οι εφαρμογές Android και IOS είναι διάσημες και συγκεντρώνουν περίπου 3 εκατομμύρια downloads.

Η LINK Technologies ανέπτυξε το μοντέλο Speed-0, το οποίο αποτυπώνει με μεγάλη ακρίβεια τη κίνηση στους δρόμους του ευρύτερου πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης ύστερα από επεξεργασία και με τη χρήση πολύπλοκων αλγορίθμων, δεδομένων πραγματικού και μη χρόνου που προκύπτουν από τα συστήματα Τηλεματικής.

Το σύστημα τηλεματικής για τους αυτοκινητόδρομους παρέχει παρακολούθηση αυτοκινητοδρόμων με κάμερες, αναβάθμιση λειτουργικών δυνατοτήτων πινακίδων VMS, μετεωρολογικούς σταθμούς συνθηκών οδού, ανάλυση οχημάτων, σύστημα αυτόματης ανίχνευσης περιστατικών, δημιουργία εφαρμογών πληροφόρησης κοινού και αποθήκευση και διαχείριση των δεδομένων.

Σε ένα σύγχρονο οδικό δίκτυο και ειδικά στους αυτοκινητοδρόμους, είναι σημαντική η παροχή υπηρεσιών έγκαιρης πληροφόρησης προς τους χρήστες για θέματα οδικής ασφάλειας και τρεχουσών κυκλοφοριακών συνθηκών.

Για να επιτευχθεί αυτό απαιτούνται ακριβή δεδομένα και πληροφορίες που συλλέγονται και διατίθενται σε πραγματικό  χρόνο.

“Η συσσωρευμένη εμπειρία της LINK Technologies στον χώρο των Οδικών Μεταφορών, Συγκοινωνιών και Κυκλοφοριακών Δεδομένων αποτελεί διασφάλιση για την στρατηγική σχεδιασμού Βιώσιμης Κινητικότητας και οι έρευνες της εταιρείας εστιάζονται στα θέματα αυτά”, επισημαίνεται σχετικά.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
Σχόλια
  • Success story οπως του ΟΑΣΘ!

    Σεπ 30, 2019

Αφήστε ένα σχόλιο