ΑρχικήΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙΑυξήθηκε ο κύκλος εργασιών του τομέα Ολοκληρωμένων Έργων και Υποδομών της «MYTILINEOS» το 2019

Αυξήθηκε ο κύκλος εργασιών του τομέα Ολοκληρωμένων Έργων και Υποδομών της «MYTILINEOS» το 2019

Ακόμη μια χρονιά ανάπτυξης ήταν το 2019 για την «MYTILINEOS», με τον κύκλο εργασιών της εταιρείας να ξεπερνά -για πρώτη φορά- τα 2 δισ. ευρώ.

Στον τομέα των Ολοκληρωμένο Έργων και Υποδομών, η εταιρεία πέτυχε κύκλο εργασιών ύψους 665,8 εκατ. ευρώ, με το συνολικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019 να ανέρχεται στα 915 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 47,8% στα 2.256,1 εκατ. έναντι 1.526,5 εκατ. το 2018, κυρίως λόγω της ισχυρής ανάπτυξης του τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας & Εμπορίας Φυσικού Αερίου.

Το EBITDA αυξήθηκε κατά 10,4% στα 313,2 εκατ. έναντι €283,6 εκατ. το 2018 το οποίο οφείλεται στην αυξημένη απόδοση του Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας & Εμπορίας Φυσικού Αερίου, τη διατήρηση ισχυρής κερδοφορίας του Τομέα Μεταλλουργίας, παρά το περιβάλλον χαμηλών τιμών, όπως επίσης και της θετικής συνεισφοράς του νέου Τομέα Επιχειρηματικής Δραστηριότητας Διεθνούς Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών και Αποθήκευσης Ενέργειας (RSD), ο οποίος το 2019 αποτελούσε μέρος του Τομέα Ολοκληρωμένων Έργων και Υποδομών.

Συγκεκριμένα, το 2019 ήταν μια μεταβατική χρονιά για τον Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας & Εμπορίας Φυσικού Αερίου λόγω της διαδικασίας απολιγνιτοποίησης της Ελλάδας, με το φυσικό αέριο να προσπερνά για πρώτη φορά το λιγνίτη στο μείγμα καυσίμου, γεγονός που ευνόησε την εταιρεία λόγω της κυρίαρχης θέσης της στην αγορά φυσικού αερίου.

Στη Μεταλλουργία, παρά τα χαμηλά επίπεδα των τιμών, η εταιρεία εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι παράγει με χαμηλό κόστος, παράλληλα με την αποτελεσματική στρατηγική διαχείρισης κινδύνων, για να διατηρήσει την κερδοφορία της σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Επίσης, στον Τομέα Ολοκληρωμένων Έργων & Υποδομών το 2019 σηματοδοτεί την πρώτη χρονιά όπου η κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων κατέστη σημαντικός παράγοντας συνεισφοράς στα έσοδα και την κερδοφορία.

Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας σημείωσαν αύξηση 2,6% στα 144,9 εκατ. έναντι 141,2 το 2018, επηρεασμένα αρνητικά από την αύξηση του κόστους αποσβέσεων και λόγω της εφαρμογής του IFRS 16.

Η αυξημένη λειτουργική κερδοφορία, σε συνδυασμό με την αποτελεσματική διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης, οδήγησε στη δημιουργία σημαντικών λειτουργικών ταμειακών ροών που ανήλθαν στα 244,4 εκατ. έναντι 162 εκατ. το 2018.

Αντίστοιχα, οι ελεύθερες ταμειακές ροές αυξήθηκαν σε 122,4 εκατ. από 115 εκατ. το 2018, παρά την αύξηση των καθαρών κεφαλαιουχικών δαπανών (CAPEX) που ανήλθαν σε 122 έναντι 46,6 εκατ. το 2018 με επενδύσεις, που αφορούν στην αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος των ΑΠΕ, στην έναρξη κατασκευής του νέου εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνδυασμένου κύκλου (“CCGT”), καθώς και την απόκτηση της εταιρείας ανακύκλωσης αλουμινίου, ΕΠ.ΑΛ.ΜΕ.

Ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε σε 421 εκατ. έναντι 443 εκατ. στο τέλος του 2018, ενώ η επιτυχής έκδοση ομολόγου ύψους 500 εκατ. και πενταετούς διάρκειας με επιτόκιο 2,5%, τον Νοέμβριο του 2019, επέτρεψε στην εταιρεία να μειώσει σημαντικά το κόστος χρηματοδότησής της, εξασφαλίζοντάς της σημαντική ρευστότητα.

Τομέας Ολοκληρωμένων Έργων & Υποδομών

(εκατ. €)

FY2019

FY2018

Δ%

Ολοκληρωμένα Έργα και Υποδομές
Κύκλος Εργασιών 254,2 242,5 4,8%
EBITDA 20,3 41,4 -50,9%
Περιθώριο EBITDA 8,0% 17,1%
Κατασκευή Φωτοβολταϊκών Πάρκων
Κύκλος Εργασιών 388,2 85,2 355,8%
EBITDA 29,1 4,5 547,4%
Περιθώριο EBITDA 7,5% 5,3%
Υπηρεσίες Συντήρησης & Λοιπά
Κύκλος Εργασιών 23,4 39,7 -41,1%
EBITDA 1,9 9,0 -79,3%
Περιθώριο EBITDA 8,0% 22,7%
Σύνολο
Κύκλος Εργασιών 665,8 367,3 81,2%
EBITDA 51,2 54,9 -6,6%
Περιθώριο EBITDA 7,7% 14,9%

Ο Τομέας κατέγραψε κύκλο εργασιών 665,8 εκατ. ευρώ το 2019, που αντιστοιχεί στο 29,5% του συνολικού κύκλου εργασιών, σε σύγκριση με τα 367,3 εκατ. το 2018.

Το EBITDA παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στα 51,2 εκατ. έναντι 54,9 εκατ. το 2018 με το λειτουργικό περιθώριο κέρδους να μειώνεται στο 7,7%.

Τα έσοδα του Τομέα Ολοκληρωμένων Έργων και Υποδομών ενισχύθηκαν σημαντικά από την κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων (PVs). Καθώς αναμένεται η εγκαταστημένη ισχύς των PVs  να αυξηθεί σημαντικά και να διπλασιαστεί έως το 2023, η MYTILINEOS δηλώνει ότι είναι σε θέση να επωφεληθεί από αυτή την αναπτυσσόμενη αγορά, τόσο μέσω της κατασκευής για τρίτους, όσο και για την ανάπτυξη του δικού της επενδυτικού χαρτοφυλακίου.

Η ολοκλήρωση της πλήρους απόκτησης της θυγατρικής της ΜΕΤΚΑ EGΝ είναι ένα σημαντικό βήμα προς τη στρατηγική εστίαση της εταιρείας σε αυτή την αγορά. Στο πλαίσιο αυτό και ως πρόσθετο βήμα, από τον Ιανουάριο του 2020, δημιουργήθηκε ένας νέος Τομέας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας (ΤΕΔ) επικεντρωμένος σε έργα Διεθνούς Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών και Αποθήκευσης Ενέργειας, διασφαλίζοντας την εστίαση στην ανάπτυξη αυτής της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Σημειώνεται ότι, ο Τομέας Διεθνούς Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών και Αποθήκευσης Ενέργειας, ολοκλήρωσε το Φεβρουάριο του 2020 την πρώτη του πώληση πάρκων ηλιακής ενέργειας σε λειτουργία στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα 47 MW, συνολικού τιμήματος 45,8 εκατ. ευρώ.

Ο Τομέας Ολοκληρωμένων Έργων και Υποδομών συνεχίζει να αξιοποιεί ευκαιρίες σε έργα κατασκευής μονάδων ηλεκτρικής ενέργειας με καύσιμο το φυσικό αέριο σε παγκόσμιο επίπεδο. Επιπλέον, επικεντρώνεται όλο και περισσότερο σε έργα βιώσιμης ανάπτυξης όπως αποθήκευσης ενέργειας, υβριδικών έργων αλλά και έργων, εξοικονόμησης ενέργειας και διαχείρισης αποβλήτων και απορριμμάτων.

Το συνολικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο για την περίοδο που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019 ανήλθε σε 915 εκατ. ευρώ των οποίων 137 εκατ. ευρώ αφορούν σε φωτοβολταϊκά έργα και έργα αποθήκευσης.

Οι προοπτικές για το 2020

Η εμφάνιση του COVID-19 αρχικά στην Κίνα και στη συνέχεια η εξάπλωση του σε όλο τον κόσμο με επίκεντρο αυτή τη στιγμή την Ευρώπη, έχει δημιουργήσει ένα ιδιαίτερα αβέβαιο περιβάλλον, επιδεινώνοντας σημαντικά τις προοπτικές της οικονομίας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις στην Ελλάδα και διεθνώς, η MYTILINEOS προχωρά έγκαιρα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για να διασφαλίσει την υγεία και ασφάλεια των εργαζόμενων της, αλλά και την απρόσκοπτη συνέχιση και την περαιτέρω ενίσχυση των δραστηριοτήτων της.

Εκτός από τη συνεχιζόμενη διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου λόγω της επιδημίας COVID-19, η εταιρεία επανεξετάζει το επενδυτικό της πλάνο, όπου κρίνεται σκόπιμο ώστε να διατηρήσει την ισχυρή οικονομική της θέση.

H MYTILINEOS διαθέτει σήμερα έναν ισχυρό ισολογισμό με χαμηλό συντελεστή μόχλευσης και συνολική διαθέσιμη ρευστότητα που υπερβαίνει το 1 δισ. ευρώ, χωρίς σημαντικές λήξεις υποχρεώσεων μέχρι και τα μέσα του 2022. Αυτά τα εργαλεία προσφέρουν σημαντική προστασία και ευελιξία σε ένα ραγδαία μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Εξάλλου, η διοίκηση της εταιρείας έχει κατορθώσει να αντιμετωπίσει με επιτυχία σημαντικές προκλήσεις τα τελευταία έτη, ανάμεσα στις οποίες η διεθνής αλλά και η ελληνική κρίση.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο