ΑρχικήΣυνεντεύξεις

Την κατασκευή ενός σύγχρονου θεσμικού πλαισίου

Στις προτεραιότητες του υπουργείου Υποδομών και

Δηλώνει «Ευρωπαϊστής» και αισιόδοξος ότι η

Συγκρατημένος για την ανάπτυξη του air

Την υλοποίηση κινήτρων για τη δημιουργία

Για τις νομοθετικές κινήσεις του υπουργείου