ΑρχικήΥΠΟΓΕΙΟΣΓκρίνιες για τα μέλη που ορίστηκαν στο Συμβούλιο Συνδυασμένων Μεταφορών

Γκρίνιες για τα μέλη που ορίστηκαν στο Συμβούλιο Συνδυασμένων Μεταφορών

Τη σύσταση Συμβουλίου Συνδυασμένων Μεταφορών στο υπουργείο Ναυτιλίας, ως γνωμοδοτικό και συμβουλευτικό όργανο του υπουργού Ναυτιλίας και του υπουργού Μεταφορών, στο πλαίσιο «Εθνικής Στρατηγικής Συνδυασμένων Μεταφορών», προβλέπει το νομοσχέδιο «Ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

Το «Συμβούλιο Συνδυασμένων Μεταφορών», όπως αναφέρεται στο άρθρο 98, απαρτίζεται από τον υφυπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ως πρόεδρο και τα εξής μέλη:

α. έναν εκπρόσωπο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, με το νόμιμο αναπληρωτή του,

β. τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Θαλασσίων Συγκοινωνιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με το νόμιμο αναπληρωτή του,

γ. έναν εκπρόσωπο από τις Περιφέρειες που έχουν στην αρμοδιότητα τους νησιά, και ορίζεται από την ΕΝ.Π.Ε, με τους νόμιμους αναπληρωτές τους,

δ. έναν εκπρόσωπο της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης που προέρχεται από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων (Π.Ε.Δ.) Βορείου Αιγαίου ή Νοτίου Αιγαίου ή Κρήτης ή Ιονίων νήσων και ορίζεται από την Π.Ε.Δ, με τους νόμιμους αναπληρωτές τους,

ε. έναν εκπρόσωπο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας (Σ.Ε.Ε.Ν.), με το νόμιμο αναπληρωτή του,

στ. έναν εκπρόσωπο ιδιωτικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην εκτέλεση αεροπορικών δρομολογίων με συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας.

Εάν και είναι φανερό ότι το Συμβούλιο Συνδυασμένων Μεταφορών έχει επίκεντρο τις επιβατικές μεταφορές, έχοντας ως πρωταρχικό στόχο τον καλύτερο σχεδιασμό των άγονων ακτοπλοϊκών και αεροπορικών γραμμών, ωστόσο απουσιάζουν αρκετοί άλλοι φορείς από τις επιβατικές μεταφορές (π.χ. ΚΤΕΛ, τρένα, κτλ.).

Επίσης, εάν στο Συμβούλιο αυτό προστεθούν και οι εμπορευματικές μεταφορές, τότε επικαλύπτεται το Εθνικό Συμβούλιο για την Ανάπτυξη της Εφοδιαστικής.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο