ΑρχικήLOGISTICSΑνέκτησαν δυναμική οι ελληνικές εξαγωγές: Στο +5%, στο 9μηνο, χωρίς τα πετρελαιοειδή

Ανέκτησαν δυναμική οι ελληνικές εξαγωγές: Στο +5%, στο 9μηνο, χωρίς τα πετρελαιοειδή

Σε θετικό έδαφος επέστρεψαν οι ελληνικές εξαγωγές τον περασμένο Σεπτέμβριο, ύστερα την κάμψη που εμφάνισαν τον Αύγουστο.

Σύμφωνα με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εξαγωγέων (ΠΣΕ), παρά την έντονη αβεβαιότητα και τα εμπόδια που αναδύονται διαρκώς στο παγκόσμιο εμπόριο (Brexit, δασμοί Τραμπ), οι Έλληνες εξαγωγείς συνεχίζουν την προσπάθεια να επεκτείνουν το διεθνές αποτύπωμά τους και να διεισδύσουν σε νέες αγορές.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανάλυση του ΠΣΕ και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ), επί των προσωρινών στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ, οι εξαγωγές, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, τον Σεπτέμβριο του 2019, αυξήθηκαν κατά 164,1 εκατ. ευρώ ή κατά 6,1% και διαμορφώθηκαν στα 2,84 δισ. ευρώ από 2,67 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2018.

Αντίστοιχα, ανοδικά κινήθηκαν οι εξαγωγές και χωρίς τα πετρελαιοειδή. Συγκεκριμένα, ενισχύθηκαν κατά 8,4% ή κατά 147,8 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 1,9 δισ. ευρώ έναντι 1,75 δισ. ευρώ.

Εμπορικό Ισοζύγιο (Σεπτέμβριος 2019)

Εμπορικό Ισοζύγιο (συνολικά) ΑΞΙΑ 2018 (εκατ. ευρώ)* ΑΞΙΑ 2019 (εκατ. ευρώ)* ΜΕΤΑΒΟΛΗ %
Εισαγωγές 4.513,0 4.719,9 4,6%
Εξαγωγές 2.671,6 2.835,7 6,1%
Εμπορικό Ισοζύγιο -1.841,4 -1.884,2 2,3%
Εμπορικό Ισοζύγιο (χωρίς πετρελαιοειδή) ΑΞΙΑ 2018 (εκατ. ευρώ)* ΑΞΙΑ 2019 (εκατ. ευρώ)* ΜΕΤΑΒΟΛΗ %
Εισαγωγές 3.108,5 3.484,5 12,1%
Εξαγωγές 1.749,5 1.897,3 8,4%
Εμπορικό Ισοζύγιο -1.359,0 -1.587,2 16,8%

ΠΗΓΗ: ΠΣΕ-ΚΕΕΜ *Ανάλυση επί των εκτιμήσεων μηνός της ΕΛΣΤΑΤ

Η αύξηση των εξαγωγών, κατά το μήνα Σεπτέμβριο, ενίσχυσε την ανοδική τάση που καταγράφεται για το 9μηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου του 2019, καθώς οι εξαγωγές αυξάνονται συνολικά κατά 600 εκατ. ευρώ ή κατά 2,4% και ανήλθαν σε 25,27 δισ. ευρώ από 24,67 δισ. ευρώ.

Χωρίς τα πετρελαιοειδή αυξήθηκαν στα 17,14 δισ. ευρώ από 16,33 δισ. ευρώ, δηλ. κατά 809,1 εκατ. ευρώ ή κατά 5%.

Εμπορικό Ισοζύγιο (Ιανουάριος – Σεπτέμβριος 2018)

Εμπορικό Ισοζύγιο (συνολικά) ΑΞΙΑ 2018 (εκατ. ευρώ)* ΑΞΙΑ 2019 (εκατ. ευρώ)* ΜΕΤΑΒΟΛΗ %
Εισαγωγές 40.056,2 41.766,1 4,3%
Εξαγωγές 24.665,6 25.265,6 2,4%
Εμπορικό Ισοζύγιο -15.390,6 -16.500,5 7,2%
Εμπορικό Ισοζύγιο (χωρίς πετρελαιοειδή) ΑΞΙΑ 2018 (εκατ. ευρώ)* ΑΞΙΑ 2019 (εκατ. ευρώ)* ΜΕΤΑΒΟΛΗ %
Εισαγωγές 28.569,5 30.664,9 7,3%
Εξαγωγές 16.329,9 17.139,0 5,0%
Εμπορικό Ισοζύγιο -12.239,6 -13.525,9 10,5%

ΠΗΓΗ: ΠΣΕ-ΚΕΕΜ *Ανάλυση επί των εκτιμήσεων μηνός της ΕΛΣΤΑΤ

Η εικόνα του εμπορικού ελλείμματος

Το εμπορικό έλλειμμα ενισχύθηκε ελαφρά το Σεπτέμβριο του 2019 κατά περίπου 42,8 εκατ. ευρώ, ή κατά 2,3%, στα -1,88 δισ. ευρώ από -1,84 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2018.

Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το εμπορικό έλλειμμα ενισχύθηκε στα -1,59 δισ. ευρώ από -1,36 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 228,2 εκατ. ευρώ, ή κατά 16,8%.

Στο πρώτο 9μηνο του 2019 το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε κατά 1,11 δισ. ευρώ ή κατά 7,2%, στα -16,5 δισ. ευρώ από -15,4 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2018.

Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε στα -13,5 δισ. ευρώ από -12,2 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 1,29 δισ. ευρώ ή κατά 10,5%.

Η πορεία των εξαγωγών ανά γεωγραφική περιοχή

Όσον αφορά στην πορεία των εξαγωγών ανά γεωγραφικές περιοχές το Σεπτέμβριο του 2019, παρατηρείται άνοδος προς τις χώρες της ΕΕ και μικρή ποσοστιαία μείωση προς τις Τρίτες Χώρες.

Έτσι, η συνολική αξία των εξαγωγών, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, είναι αυξημένη προς τις Χώρες της ΕΕ κατά 13,2%, ενώ προς τις Τρίτες Χώρες μειωμένη κατά 1,8%.

Όταν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές καταγράφουν λίγο μεγαλύτερη αύξηση προς τις Χώρες της ΕΕ (15,1%) και ακόμα μεγαλύτερη μείωση προς τις Τρίτες Χώρες (5,1%).

Σεπτέμβριος 2019

Προορισμοί Εξαγωγών    (συνολικά) ΑΞΙΑ 2018 (εκατ. ευρώ)* ΑΞΙΑ 2019 (εκατ. ευρώ)* ΜΕΤΑΒΟΛΗ % Μερίδιο 2018 Μερίδιο 2019
ΕΕ 1.411,1 1.597,9 13,2% 52,8% 56,3%
Τρίτες Χώρες 1.260,5 1.237,8 -1,8% 47,2% 43,7%
ΣΥΝΟΛΟ 2.671,6 2.835,7 6,1%
Προορισμοί Εξαγωγών           (χωρίς πετρελαιοειδή) ΑΞΙΑ 2018 (εκατ. ευρώ)* ΑΞΙΑ 2019 (εκατ. ευρώ)* ΜΕΤΑΒΟΛΗ %
ΕΕ 1.170,3 1.347,4 15,1% 66,9% 71,0%
Τρίτες Χώρες 579,2 549,9 -5,1% 33,1% 29,0%
ΣΥΝΟΛΟ 1.749,5 1.897,3 8,4%

ΠΗΓΗ: ΠΣΕ-ΚΕΕΜ *Ανάλυση επί των εκτιμήσεων μηνός της ΕΛΣΤΑΤ

Αναφορικά με το ποσοστό των εξαγωγών που κατευθύνονται στις αγορές των κρατών – μελών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, το Σεπτέμβριο του 2019 διαμορφώθηκε στο 56,3% από 52,8% το Σεπτέμβριο του 2018, ενώ το μερίδιο των εξαγωγών προς τις Τρίτες Χώρες υποχώρησε σε 43,7% από 47,2% το Σεπτέμβριο του 2018.

Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το μερίδιο των εξαγωγών προς τις χώρες της ΕΕ διαμορφώνεται στο 71% και των τρίτων χωρών στο 29%.

Ιανουάριος – Σεπτέμβριος 2019

Προορισμοί Εξαγωγών (συνολικά) ΑΞΙΑ 2018 (εκατ. ευρώ)* ΑΞΙΑ 2019 (εκατ. ευρώ)* ΜΕΤΑΒΟΛΗ % Μερίδιο 2018 Μερίδιο 2019
ΕΕ 12.996,5 14.082,4 8,4% 52,7% 55,7%
Τρίτες Χώρες 11.669,1 11.183,2 -4,2% 47,3% 44,3%
ΣΥΝΟΛΟ 24.665,6 25.265,6 2,4%
Προορισμοί Εξαγωγών (χωρίς πετρελαιοειδή) ΑΞΙΑ 2018 (εκατ. ευρώ)* ΑΞΙΑ 2019 (εκατ. ευρώ)* ΜΕΤΑΒΟΛΗ %
ΕΕ 15.571,5 15.870,4 1,9% 52,7% 55,7%
Τρίτες Χώρες 13.967,6 12.602,3 -9,8% 47,3% 44,3%
ΣΥΝΟΛΟ 29.539,1 28.472,7 -3,6%

ΠΗΓΗ: ΠΣΕ-ΚΕΕΜ *Ανάλυση επί των εκτιμήσεων μηνός της ΕΛΣΤΑΤ

Εξετάζοντας την κατανομή των εξαγωγών για το διάστημα Ιανουαρίου-Αυγούστου του 2019, διαπιστώνεται ότι η συνολική αξία των εξαγωγών, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, είναι αυξημένη προς τις Χώρες της ΕΕ (8,4%) και μειωμένη προς τις Τρίτες Χώρες (4,2%).

Χωρίς τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές καταγράφουν άνοδο προς τις Χώρες της ΕΕ κατά 1,9% αλλά αξιοσημείωτη πτώση προς τις Τρίτες Χώρες κατά 9,8%.

Η πορεία ανά κλάδο

Σχετικά με τις μεγάλες κατηγορίες προϊόντων, το Σεπτέμβριο του 2019 καταγράφονται ανοδικές τάσεις για τους περισσότερους κλάδους με εξαίρεση τέσσερις κατηγορίες προϊόντων που σημειώνουν υποχώρηση, τα Λάδια (-47,1%), οι Πρώτες Ύλες (-14,3%), τα Ποτά & Καπνός (-10,2%) και τα Βιομηχανικά Προϊόντα (-4,9%).

Τη μεγαλύτερη αύξηση εξαγωγών για το Σεπτέμβριο του 2019 παρουσιάζουν τα Χημικά (37%), τα Μηχανήματα (27,5%), τα Διάφορα Βιομηχανικά προϊόντα (18,6%), τα Τρόφιμα & Ζώα ζώντα (12%) και τέλος τα Εμπιστευτικά Προϊόντα (7,4%).

Η πρώτη σε αξία εξαγωγών και για το Σεπτέμβριο του 2019 κατηγορία προϊόντων, τα Πετρελαιοειδή/Καύσιμα, καταγράφουν οριακή αύξηση της τάξης του 0,7%.

Σεπτέμβριος 2019

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΞΙΑ ΠΕΡΥΣΙ (εκατ. ευρώ)* ΑΞΙΑ ΦΕΤΟΣ (εκατ. ευρώ)* ΜΕΤΑΒΟΛΗ %
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ-ΚΑΥΣΙΜΑ 939,7 946,5 0,7%
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ 444,5 422,8 -4,9%
ΧΗΜΙΚΑ 284,8 390,2 37,0%
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΖΩΝΤΑ ΖΩΑ 340,2 381,1 12,0%
ΔΙΑΦΟΡΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ 208,0 246,7 18,6%
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 184,3 234,9 27,5%
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 93,2 79,9 -14,3%
ΠΟΤΑ & ΚΑΠΝΟΣ 67,9 61,0 -10,2%
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 43,4 46,6 7,4%
ΛΑΔΙΑ 49,3 26,1 -47,1%

ΠΗΓΗ: ΠΣΕ-ΚΕΕΜ *Ανάλυση επί των εκτιμήσεων μηνός της ΕΛΣΤΑΤ

Κατά το εννεάμηνο του 2019, άνοδο καταγράφουν οι κλάδοι των Διαφόρων Βιομηχανικών προϊόντων (25%), των Χημικών (18,9%), των Πρώτων Υλών (8,1%), των Μηχανημάτων (6%), των Ποτών & Καπνού (+3,9%) και των Τροφίμων & Ζώων ζώντων (2,1%).

Στον αντίποδα, πτώση σε σχέση με τις εξαγωγές του αντίστοιχου εννεαμήνου του 2018, σημείωσαν οι κλάδοι των Λαδιών (45,5%), των Εμπιστευτικών Προϊόντων (9,3%), των Πετρελαιοειδών/Καυσίμων (2,9%) και των Βιομηχανικών Προϊόντων (1,9%).

Ιανουάριος – Σεπτέμβριος  2019

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΞΙΑ ΠΕΡΥΣΙ (εκατ. ευρώ)* ΑΞΙΑ ΦΕΤΟΣ (εκατ. ευρώ)* ΜΕΤΑΒΟΛΗ %
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ-ΚΑΥΣΙΜΑ 8.462,5 8.220,6 -2,9%
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ 3.947,0 3.873,8 -1,9%
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΖΩΝΤΑ ΖΩΑ 3.453,2 3.525,6 2,1%
ΧΗΜΙΚΑ 2.554,2 3.036,6 18,9%
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 2.152,5 2.281,5 6,0%
ΔΙΑΦΟΡΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ 1.673,3 2.100,4 25,5%
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 919,5 993,6 8,1%
ΠΟΤΑ & ΚΑΠΝΟΣ 536,9 557,7 3,9%
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 422,8 383,6 -9,3%
ΛΑΔΙΑ 537,0 292,4 -45,5%

ΠΗΓΗ: ΠΣΕ-ΚΕΕΜ *Ανάλυση επί των εκτιμήσεων μηνός της ΕΛΣΤΑΤ

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο