ΑρχικήLOGISTICSΔραματική βουτιά των ελληνικών εξαγωγών και εισαγωγών το Μάιο. Τρόφιμα και χημικά οι δύο κλάδοι που υποστήριξαν τις εξαγωγές

Δραματική βουτιά των ελληνικών εξαγωγών και εισαγωγών το Μάιο. Τρόφιμα και χημικά οι δύο κλάδοι που υποστήριξαν τις εξαγωγές

Οι συνέπειες της εξάπλωσης του COVID – 19 στο διεθνές εμπόριο έγιναν ακόμη πιο εμφανείς το Μάιο, καθώς οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 32,7%, δηλαδή €1.004,2 εκατ. συγκριτικά με τον αντίστοιχο μήνα του 2019, με αποτέλεσμα να διαμορφωθούν σε €2.065,6 εκατ., σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα, 7 Ιουλίου η Ελληνική Στατιστική Αρχή και επεξεργάστηκε το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ) του ΣΕΒΕ.

Αντίστοιχα καθοδική ήταν και η πορεία των εισαγωγών που μειώθηκαν από €5.292,3 εκατ. το Μάιο 2019 σε €3.227,7 εκατ. το Μάιο 2020, με τη μεταβολή να διαμορφώνεται σε €2.064,6 εκατ., δηλαδή 39,0%.

Το εμπορικό ισοζύγιο της Ελλάδας παρέμεινε ελλειμματικό, αλλά βελτιώθηκε κατά €1.060,4 εκατ., δηλαδή 47,7% και διαμορφώθηκε σε €1.162,1 εκατ.

Πίνακας 1. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Μάιος 2019/2020

(ποσά σε εκατ. €) Μαϊ 20 Μαϊ 19 Διαφορά 20/19 ΕΤ 20/19
Εξαγωγές 2.065,6 3.069,8 -1.004,2 -32,7%
Εισαγωγές 3.227,7 5.292,3 -2.064,6 -39,0%
Εμπορικό Ισοζύγιο -1.162,1 -2.222,5 1.060,4 -47,7%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

Αν εξαιρέσουμε τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές διαμορφώθηκαν σε €1.770,2 εκατ. έναντι €2.027,6 εκατ. το Μάιο 2019, με τη μείωσή τους να ανέρχεται σε €257,4 εκατ., δηλαδή 12,7%.

Συνολικά για το διάστημα Ιανουάριος – Μάιος 2020, οι εξαγωγές διαμορφώθηκαν σε €12.165,8 εκατ., έναντι €14.058,6 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2019, σημειώνοντας μείωση κατά €1.892,8 εκατ., δηλαδή 13,5%.

Οι εισαγωγές στο πεντάμηνο 2020 μειώθηκαν κατά €3.925,1 εκατ., δηλαδή 16,7%, ενώ το εμπορικό έλλειμμα από €9.486,2 εκατ. πέρυσι, διαμορφώθηκε σε €7.453,9 εκατ. φέτος, βελτιωμένο κατά €2.032,3 εκατ., δηλαδή 21,4%.

Χωρίς τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές κατέγραψαν μικρή μείωση κατά 1,7% δηλαδή €159,2 εκατ., ενώ οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 10,0%, δηλαδή €1.718,0 εκατ.

Τα τρόφιμα και τα χημικά αποτέλεσαν τον κινητήριο μοχλό των εξαγωγών σε επίπεδο κλάδων.

Πίνακας 2. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Ιανουάριος-Μάιος 2019/2020

(ποσά σε εκατ. €)

Ιαν-Μαϊ 20

Ιαν-Μαϊ 19

Διαφορά 20/19

ΕΤ 20/19

Εξαγωγές

12.165,8

14.058,6

-1.892,8

-13,5%

Εισαγωγές

19.619,7

23.544,8

-3.925,1

-16,7%

Εμπορικό Ισοζύγιο

-7.453,9

-9.486,2

2.032,3

-21,4%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

Συγκεκριμένα, τα τρόφιμα στο α’ πεντάμηνο ενίσχυσαν την εξαγωγική τους επίδοση κατά €196,2 εκατ., δηλαδή 10,2% με αποτέλεσμα να διαμορφωθούν σε €2.117,1 εκατ., ενώ τα χημικά ενισχύθηκαν κατά €318,3 εκατ., δηλαδή 19,1%, με αποτέλεσμα να διαμορφωθούν σε €1.987,0 εκατ.

Πίνακας 3. Εξαγωγές ανά κλάδο, χωρίς πετρελαιοειδή, Ιανουάριος-Μάιος 2019/2020

(ποσά σε εκατ. €)

Ιαν-Μαϊ 20

Ιαν-Μαϊ 19

Διαφορά 20/19

ΕΤ 20/19

Σύνολο

12.165,6

14.019,2

-1.853,6

-13,2%

Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή

9.457,5

9.551,3

-93,8

-1,0%

Τρόφιμα

2.117,1

1.920,9

196,2

10,2%

Βιομηχανικά

2.015,6

2.236,9

-221,3

-9,9%

Χημικά

1.987,0

1.668,7

318,3

19,1%

Μηχ/τα-Οχήματα

1.167,3

1.253,7

-86,4

-6,9%

Διαφ. Βιομηχανικά

912,9

1.112,2

-199,3

-17,9%

Πρώτες Ύλες

483,1

667,2

-184,1

-27,6%

Ποτά-Καπνά

318,5

311,6

6,9

2,2%

Λίπη-Έλαια

260,4

181,4

79,0

43,6%


Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

Πίνακας 4. Εξαγωγές ανά κλάδο, χωρίς πετρελαιοειδή, Μάιος 2019/2020

(ποσά σε εκατ. €)

Μαϊ 20

Μαϊ 19

Διαφορά 20/19

ΕΤ 20/19

Σύνολο

2.065,7

3.044,5

-978,8

-32,1%

Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή

1.768,6

2.009,9

-241,3

-12,0%

Τρόφιμα

412,8

413,8

-1,0

-0,2%

Χημικά

402,4

334,4

68,0

20,3%

Βιομηχανικά

365,2

509,5

-144,3

-28,3%

Μηχ/τα-Οχήματα

230,2

244,2

-14,0

-5,7%

Διαφ. Βιομηχανικά

150,3

233,6

-83,3

-35,7%

Πρώτες Ύλες

74,7

125,1

-50,4

-40,3%

Ποτά-Καπνά

63,7

76,9

-13,2

-17,2%

Λίπη-Έλαια

33,0

29,7

3,3

11,1%


Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

Διάγραμμα 1. Μεταβολή κυριότερων κλάδων, χωρίς πετρελαιοειδή, Ιανουάριος-Μάιος 2019/2020

Αντιθέτως, οι εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων μειώθηκαν κατά €221,3 εκατ., δηλαδή 9,9%, ενώ αρνητική ήταν η πορεία των εξαγωγών μηχανημάτων και οχημάτων (€86,4 εκατ., δηλαδή 6,9%), διάφορων βιομηχανικών προϊόντων (€199,3 εκατ., δηλαδή 17,9%) και πρώτων υλών (€184,1 εκατ., δηλαδή 27,6%).

Τέλος, τα ποτά και καπνά αυξήθηκαν κατά €6,9 εκατ., δηλαδή 2,2%, ενώ τα λίπη και έλαια σημείωσαν σημαντική αύξηση κατά €79,0 εκατ., δηλαδή 43,6%.

Σε επίπεδο προορισμών όπου αποστέλλονται τα ελληνικά προϊόντα, τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απορρόφησαν το 57,6% του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών με το 42,4% να προορίζεται για Τρίτες Χώρες.

Χωρίς τα πετρελαιοειδή, στις ευρωπαϊκές χώρες απεστάλη το 65,2% των ελληνικών προϊόντων και το 34,8% σε Τρίτες Χώρες.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο