ΑρχικήLOGISTICSΕγγραφή στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων για τα πρωτοβάθμια σωματεία των ιδιοκτητών ΦΔΧ

Εγγραφή στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων για τα πρωτοβάθμια σωματεία των ιδιοκτητών ΦΔΧ

Σε ανακοίνωσή του προς τα πρωτοβάθμια σωματεία των ιδιοκτητών ΦΔΧ, το ΠΣΧΕΜ ενημερώνει για την διαδικασία εγγραφής στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων.

Όπως αναφέρει το ΠΣΧΕΜ, “με το Ν. 4557/18, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4607/2019 και την έκδοση της αρ. 67343 ΕΞ 2019/19-6-19 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (Β2443), όπως τροποποιήθηκε με την αρ. 73900 ΕΞ 2019/2-7-19 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (Β2718), ενσωματώθηκε στην Ελληνική νομοθεσία η οδηγία 2015/849/ΕΕ υποχρεώνοντας τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, (Σύλλογοι, Σωματεία, Ιδρύματα) κλπ. να εγγραφούν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων.

Η καταχώρηση των στοιχείων γίνεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων της Ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων έως 1-11-2019.

Τα Σωματεία που δεν θα εγγραφούν έως τις 1-11-2019 στο Κεντρικό Μητρώο, θα τους επιβληθεί πρόστιμο 10.000 ευρώ.

Πραγματικοί Δικαιούχοι των Σωματείων δηλώνονται ο Πρόεδρος, ο Γραμματέας και ο Ταμίας. Τα Σωματεία που δεν έχουν Α.Φ.Μ., θα ενημερωθούν για τη διαδικασία που θα ακολουθήσουν”.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο