ΑρχικήLOGISTICSΠροειδοποίηση σε Ελλάδα και 9 κράτη-μέλη για εφαρμογή του συστήματος TACHOnet στις κάρτες ταχογράφου επαγγελματιών οδηγών

Προειδοποίηση σε Ελλάδα και 9 κράτη-μέλη για εφαρμογή του συστήματος TACHOnet στις κάρτες ταχογράφου επαγγελματιών οδηγών

Προειδοποιητική επιστολή προς την Ελλάδα, την Κύπρο, το Βέλγιο, τη Γαλλία, το Λουξεμβούργο, τη Μάλτα, την Ουγγαρία, τη Σουηδία και την Φινλανδία απέστειλε η Κομισιόν, καθώς τα εν λόγω κράτη-μέλη δεν διενήργησαν τις δοκιμές για τη σύνδεση του συστήματος TACHOnet.

Επίσης, προειδοποίηση απεστάλη και στη Δανία, καθώς δεν είχε συνδεθεί με το σύστημα TACHOnet, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/68.

Το TACHOnet είναι το ευρωπαϊκό σύστημα για την ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών-μελών όσον αφορά στις κάρτες ταχογράφου (ο ταχογράφος αποτελεί συσκευή η οποία καταγράφει τον χρόνο οδήγησης, τα διαλείμματα, τις περιόδους ανάπαυσης, καθώς και τις χρονικές περιόδους άλλων εργασιών που εκτελούνται από τον οδηγό).

Αποτελεί βασικό εργαλείο για να εξασφαλίζεται η επιβολή των κανόνων σχετικά με τους χρόνους οδήγησης και ανάπαυσης στις οδικές μεταφορές.

Ο κύριος στόχος του είναι να εξακριβώνει ότι δεν εκδίδονται δύο ή περισσότερες κάρτες από διαφορετικά κράτη-μέλη για τον ίδιο οδηγό.

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/68 ορίζει ότι τα κράτη-μέλη έχουν την υποχρέωση να συνδεθούν με το TACHOnet, σύμφωνα με ειδικές τεχνικές απαιτήσεις.

Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι τα προαναφερόμενα κράτη-μέλη -με εξαίρεση τη Δανία- συνδέονται με το TACHOnet, δεν κατάφεραν να διεξαγάγουν με επιτυχία τις προκαταρκτικές δοκιμές, οι οποίες δείχνουν αν η σύνδεση πληροί όλες αυτές τις τεχνικές απαιτήσεις.

Πλέον, οι εν λόγω χώρες έχουν προθεσμία 2 μηνών για να απαντήσουν στα επιχειρήματα της Επιτροπής, διαφορετικά μπορεί να τους αποσταλεί αιτιολογημένη γνώμη.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο