ΑρχικήLOGISTICSΗ ύφεση είχε «χτυπήσει» τα φορτηγά και τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές πριν τον κορωνοϊό. Τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Η ύφεση είχε «χτυπήσει» τα φορτηγά και τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές πριν τον κορωνοϊό. Τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Η ύφεση είχε «χτυπήσει» τα ελληνικά φορτηγά και τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές πριν τον κορωνοϊό. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοίνωσε, σήμερα, τα αποτελέσματα της έρευνας οδικών εμπορευματικών μεταφορών για το τέταρτο τρίμηνο του 2019, από τα οποία διαπιστώνεται μείωση στο βάρος, αλλά και στα τονοχιλιόμετρα.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, παρατηρείται μείωση 12,3% του βάρους των φορτίων /εμπορευμάτων που διακινήθηκαν με φορτηγά οχήματα ταξινομημένα στην Ελλάδα, το δ’ τρίμηνο του 2019 σε σχέση με το δ’ τρίμηνο του 2018.

Ειδικότερα, το βάρος των φορτίων που διακινήθηκαν το δ’ τρίμηνο του 2019 με φορτηγά εθνικών και διεθνών μεταφορών ανήλθε σε 75.244,2 χιλιάδες τόνους, έναντι 85.829,1 χιλ. τόνων κατά το δ’ τρίμηνο του 2018.

Τα τονοχιλιόμετρα ανήλθαν σε 7.017.504,4 χιλ. το δ’ τρίμηνο του 2019, σημειώνοντας μείωση 5,3% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2018 οπότε είχαν ανέλθει σε 7.413.563,3 χιλ.

Σε ό,τι αφορά στον τύπο φορτίου (είδος συσκευασίας μεταφοράς εμπορευμάτων), από την άποψη του βάρους των μεταφερθέντων φορτίων, η σημαντικότερη αύξηση το δ’ τρίμηνο του 2019 έναντι του δ’ τριμήνου του 2018, παρατηρήθηκε στην κατηγορία «Λοιπές κατηγορίες συσκευασίας», ενώ από την άποψη των τονοχιλιομέτρων στην κατηγορία «Εμπορευματοκιβώτια».

Η σημαντικότερη μείωση τόσο αναφορικά με το βάρος των μεταφερθέντων εμπορευμάτων όσο και των τονοχιλιομέτρων, το δ’ τρίμηνο του 2019 έναντι του δ’ τριμήνου του 2018, παρατηρήθηκε στην κατηγορία «Κινητές, αυτοκινούμενες μονάδες».

Οι περισσότερες φορτώσεις και εκφορτώσεις γίνονται στη Βόρεια Ελλάδα

Στον Πίνακα 3 παρουσιάζονται τα στοιχεία φορτώσεων κατά Μεγάλη Γεωγραφική Περιοχή, από την άποψη του βάρους των φορτίων και των διανυθέντων τονοχιλιομέτρων.

Ειδικότερα, ποσοστό 39,4% των φορτώσεων πραγματοποιήθηκε στη Βόρεια Ελλάδα, σημειώνοντας μείωση 25,4% το δ’ τρίμηνο του 2019, σε σύγκριση με το δ’ τρίμηνο του 2018.

Μείωση παρουσιάστηκε και στις φορτώσεις των λοιπών Μεγάλων Γεωγραφικών Περιοχών της Χώρας κατά τη σύγκριση της ίδιας χρονικής περιόδου, πλην των Νήσων Αιγαίου & Κρήτης όπου παρουσιάστηκε αύξηση κατά 29,1% (Γραφήματα 3 και 4).

Στον Πίνακα 4 παρουσιάζονται τα στοιχεία εκφορτώσεων κατά Μεγάλη Γεωγραφική Περιοχή, από την άποψη του βάρους των φορτίων και των διανυθέντων τονοχιλιομέτρων. Ειδικότερα, οι περισσότερες εκφορτώσεις (ποσοστό 38,8%) πραγματοποιήθηκαν στη Βόρεια Ελλάδα, σημειώνοντας μείωση 26,3% το δ’ τρίμηνο του 2019 σε σύγκριση με το δ’ τρίμηνο του 2018.

Μείωση παρουσιάστηκε και στις εκφορτώσεις των λοιπών Μεγάλων Γεωγραφικών Περιοχών της Χώρας κατά τη σύγκριση της ίδιας χρονικής περιόδου, πλην των Νήσων Αιγαίου & Κρήτης, όπου παρουσιάστηκε αύξηση κατά 29,5% (Γραφήματα 5 και 6).

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο