ΑρχικήLOGISTICSΗ Diakinisis βελτίωσε τα περιθώρια κερδοφορίας της, υποστηρίζει η μητρική ΕΛΓΕΚΑ. Τα στοιχεία 6μηνου

Η Diakinisis βελτίωσε τα περιθώρια κερδοφορίας της, υποστηρίζει η μητρική ΕΛΓΕΚΑ. Τα στοιχεία 6μηνου

Η Diakinisis βελτίωσε τα περιθώρια κερδοφορίας σε κάθε επίπεδο (λειτουργικό, προ φόρων, μετά φόρων), υποστηρίζει η μητρική ΕΛΓΕΚΑ.

Επιμέλεια: Βάσω Βεγιάζη 

Το πρώτο εξάμηνο του έτους, ο τομέας Logistics της ΕΛΓΕΚΑ παρουσίασε έσοδα 16,6 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 3%, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2018. Αντίστοιχα, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα 3,45 εκατ., έναντι 1 εκατ.

Όπως επισημαίνει η ΕΛΓΕΚΑ, η θυγατρική Diakinisis, η οποία δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης, διανομής και συσκευασίας, πραγματοποιεί ενέργειες, προκειμένου να αυξήσει περαιτέρω το μερίδιο αγοράς που κατέχει σε έναν κλάδο που χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό και μικρά περιθώρια κέρδους και ταυτόχρονα, να διατηρήσει τα επίπεδα κόστους της σε χαμηλό επίπεδο.

Σε αυτό το πλαίσιο, κατάφερε κατά τη διάρκεια του α’ εξαμήνου του 2019 να αυξήσει τις πωλήσεις και να βελτιώσει τα περιθώρια κερδοφορίας της.

Σημειώνεται ότι στις, 12/02/2019, αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Diakinisis:

α) η μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των 9.900 χιλ. ευρώ, με σκοπό την ισόποση κάλυψη λογιστικών ζημιών της,

β) η αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των 6.400 χιλ. ευρώ, με την καταβολή μετρητών και την έκδοση 8.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ογδόντα λεπτά του ευρώ (0,80 €) εκάστη, καθώς και την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της.

Η εν λόγω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της «ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε. Αποθηκεύσεις – Μεταφορές – Συσκευασίες» καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από την εταιρία «ΕΛΓ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», η οποία αποτελεί νεοσύστατη 100% θυγατρική εταιρία της «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.».

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο