ΑρχικήLOGISTICSΜειώθηκαν οι εξαγωγές τον Ιανουάριο, αυξήθηκαν οι εισαγωγές

Μειώθηκαν οι εξαγωγές τον Ιανουάριο, αυξήθηκαν οι εισαγωγές

Υποχώρηση κατά 1,5% σημείωσαν οι ελληνικές εξαγωγές τον Ιανουάριο 2019, συγκριτικά με τον αντίστοιχο μήνα του 2018, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή και επεξεργάστηκε το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ) του ΣΕΒΕ.

Πιο συγκεκριμένα, οι εξαγωγές της Ελλάδας τον Ιανουάριο 2019 ανήλθαν στο ποσό των €2.502,2 εκατ. έναντι €2.541,3 εκατ. τον Ιανουάριο 2018, παρουσιάζοντας μείωση κατά €39,1 εκατ.

Αντίθετα, οι εισαγωγές συνέχισαν την ανοδική τους πορεία, ανερχόμενες σε €4.660,3 εκατ., έναντι €4.521,8 εκατ. με την αύξηση να διαμορφώνεται στο ποσό των €138,5 εκατ., ήτοι 3,1%, έχοντας ως αποτέλεσμα την επιδείνωση του εμπορικού μας ελλείμματος κατά €177,6 εκατ., ήτοι 9,0%, το οποίο ανήλθε σε €2.158,1 εκατ.

Πίνακας 1. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών Ελλάδας, Ιανουάριος 2018/2019

(ποσά σε εκατ. €)

Ιαν-19

Ιαν-18

Διαφορά 19/18

ΕΤ 19/18

Εξαγωγές

2.502,2

2.541,3

-39,1

-1,5%

Εισαγωγές

4.660,3

4.521,8

138,5

3,1%

Εμπορικό Ισοζύγιο

-2.158,1

-1.980,5

177,6

9,0%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

Εξαιρώντας τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές μας κινήθηκαν ανοδικά τον Ιανουάριο 2019 και ανήλθαν στο ποσό των €1.797,9 εκατ., έναντι €1.707,3 εκατ. τον Ιανουάριο 2018, με την αύξηση να διαμορφώνεται σε €84,6 εκατ., δηλαδή 5,0%.

Οι εισαγωγές χωρίς τα καύσιμα ανήλθαν σε €3.324,8 εκατ., αυξημένα κατά €202,2 εκατ., δηλαδή 6,5% σε ετήσια βάση, ενώ αντίστοιχα ανοδική ήταν και η μεταβολή του εμπορικού ελλείμματος κατά €117,6 εκατ., δηλαδή 8,3%.

Πίνακας 2. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών Ελλάδας, χωρίς πετρελαιοειδή, Ιανουάριος 2018/2019

(ποσά σε εκατ. €)

Ιαν-19

Ιαν-18

Διαφορά 19/18

ΕΤ 19/18

Εξαγωγές

1.791,9

1.707,3

84,6

5,0%

Εισαγωγές

3.324,8

3.122,6

202,2

6,5%

Εμπορικό Ισοζύγιο

-1.532,9

-1.415,3

117,6

8,3%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

Όσον αφορά στους κλάδους, σημαντική μείωση σημειώθηκε στον κλάδο των βιομηχανικών κατά €32,5 εκατ., δηλαδή 8,0%, καθώς και στα λίπη και έλαια κατά €62,3 εκατ., δηλαδή 57,4%.

Αντίθετα, οι υπόλοιποι κλάδοι παρουσίασαν αύξηση της εξαγωγικής τους επίδοσης και πιο συγκεκριμένα τα τρόφιμα αυξήθηκαν κατά €11,2 εκατ., δηλαδή 3,3%, τα χημικά προϊόντα κατά €87,1 εκατ., δηλαδή 35,3%, τα μηχανήματα-οχήματα κατά €9,0 εκατ., δηλαδή 4,0%, τα διάφορα βιομηχανικά προϊόντα κατά €43,0 εκατ., δηλαδή 25,9%, οι πρώτες ύλες κατά €17,8 εκατ., δηλαδή 15,6% και τα ποτά και καπνά κατά €11,9 εκατ., δηλαδή 26,3%.

Πίνακας 3. Εξαγωγές Ελλάδας ανά κλάδο, χωρίς πετρελαιοειδή, Ιανουάριος 2018/2019

(ποσά σε εκατ. €)

Ιαν-19

Ιαν-18

Διαφορά 19/18

ΕΤ 19/18

Βιομηχανικά

374,0

406,5

-32,5

-8,0%

Τρόφιμα

353,1

341,9

11,2

3,3%

Χημικά

333,9

246,8

87,1

35,3%

Μηχ/τα-Οχήματα

232,1

223,1

9,0

4,0%

Διαφ. Βιομηχανικά

208,8

165,8

43,0

25,9%

Πρώτες Ύλες

131,7

113,9

17,8

15,6%

Ποτά-Καπνά

57,2

45,3

11,9

26,3%

Λίπη-Έλαια

46,3

108,6

-62,3

-57,4%


Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο