ΑρχικήLOGISTICSΣε άνοδο οι οδικές εμπορευματικές μεταφορές της Ελλάδας. Αύξηση και σε βάρος και σε τονοχιλιόμετρα

Σε άνοδο οι οδικές εμπορευματικές μεταφορές της Ελλάδας. Αύξηση και σε βάρος και σε τονοχιλιόμετρα

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της έρευνας οδικών εμπορευματικών μεταφορών για το τρίτο τρίμηνο του 2018, τα οποία καταδεικνύουν την ανοδική τροχιά του κλάδου.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, παρατηρείται αύξηση του βάρους των φορτίων /εμπορευμάτων που διακινήθηκαν με φορτηγά οχήματα ταξινομημένα στην Ελλάδα, το γ’ τρίμηνο του 2018 σε σχέση με το γ’ τρίμηνο του 2017.

Ειδικότερα, το βάρος των φορτίων που διακινήθηκαν το γ’ τρίμηνο του 2018 με φορτηγά εθνικών και διεθνών μεταφορών ανήλθε σε 101.249,7 χιλιάδες τόνους, έναντι 88.736,7 χιλ. τόνων κατά το γ’ τρίμηνο του 2017, σημειώνοντας αύξηση 14,1%.

Τα τονοχιλιόμετρα ανήλθαν σε 7.475.016,1 χιλ. το γ’ τρίμηνο του 2018, σημειώνοντας αύξηση 8,6% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2017, οπότε είχαν ανέλθει σε 6.884.337,7 χιλ. (Πίνακας 1, Γράφημα 1).

Σε ό,τι αφορά στον τύπο φορτίου (είδος συσκευασίας μεταφοράς εμπορευμάτων), από την άποψη του βάρους των μεταφερθέντων φορτίων, το γ’ τρίμηνο του 2018 έναντι του γ’ τριμήνου του 2017 παρατηρήθηκε αύξηση 24,9% στην κατηγορία «Στερεά χύμα».

Η σημαντικότερη μείωση παρουσιάστηκε στην κατηγορία «Υγρά χύμα» κατά 37,6%.

Οι μεταφορές με τόπο φόρτωσης στην Ελλάδα σημείωσαν αύξηση κατά 14,3%, ενώ οι μεταφορές με τόπο φόρτωσης εκτός Ελλάδος αυξήθηκαν κατά 1,0% (Πίνακας 2, Γράφημα 2).

Στον Πίνακα 3 παρουσιάζονται τα στοιχεία φορτώσεων κατά Μεγάλη Γεωγραφική Περιοχή, από την άποψη του βάρους των φορτίων και των διανυθέντων τονοχιλιομέτρων.

Ειδικότερα, ποσοστό 49,8% των φορτώσεων πραγματοποιήθηκε στη Βόρεια Ελλάδα, σημειώνοντας αύξηση 45,0% το γ’ τρίμηνο του 2018, σε σύγκριση με το γ’ τρίμηνο του 2017.

Μείωση κατά 37,6% σημειώθηκε στις Νήσους Αιγαίου & την Κρήτη την ίδια χρονική περίοδο (Πίνακας 3, Γραφήματα 3 και 4).

Στον Πίνακα 4 παρουσιάζονται τα στοιχεία εκφορτώσεων κατά Μεγάλη Γεωγραφική Περιοχή, από την άποψη του βάρους των φορτίων και των διανυθέντων τονοχιλιομέτρων. Ειδικότερα, οι περισσότερες εκφορτώσεις (ποσοστό 48,8%) πραγματοποιήθηκαν στη Βόρεια Ελλάδα, σημειώνοντας αύξηση 41,9% το γ’ τρίμηνο του 2018 σε σύγκριση με το γ’ τρίμηνο του 2017.

Μείωση κατά 33,4% σημειώθηκε στις Νήσους Αιγαίου & την Κρήτη την ίδια χρονική περίοδο (Πίνακας 4, Γραφήματα 5 και 6).

Τα αναλυτικά στοιχεία και τα γραφήματα, στο ακόλουθο αρχείο: ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2018

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο