ΑρχικήLOGISTICSΣυγκροτείται Κυβερνητική Επιτροπή Βιομηχανίας: Από ποιους αποτελείται, ποιο είναι το βασικό της έργο

Συγκροτείται Κυβερνητική Επιτροπή Βιομηχανίας: Από ποιους αποτελείται, ποιο είναι το βασικό της έργο

Στη σύσταση Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας, αρμόδια για τη διαμόρφωση, υλοποίηση, εποπτεία και αξιολόγηση της βιομηχανικής στρατηγικής στη χώρα μας, προχώρησε η κυβέρνηση.

Επιμέλεια: Βάσω Βεγιάζη

Σύμφωνα με το ΦΕΚ (Αρ. Φύλλου 158), που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, βασικό έργο της Επιτροπής θα είναι η διαμόρφωση συνεκτικής εθνικής στρατηγικής της βιομηχανίας, καθώς και η υλοποίηση, εποπτεία και αξιολόγηση αυτής, με σαφείς στόχους, άξονες ανάπτυξης και επιμέρους δράσεις εφαρμογής, λαμβάνοντας υπόψη το ευρωπαϊκό πλαίσιο, τις εθνικές και διεθνείς τάσεις και την ελληνική πραγματικότητα σε συνδυασμό με τους στόχους της γενικότερης οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης.

Ειδικότερα, η Επιτροπή θα αποτελείται από τους υπουργούς:

α) Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ως πρόεδρο,

β) Οικονομικών,

γ) Περιβάλλοντος και Ενέργειας,

δ) Παιδείας και Θρησκευμάτων,

ε) Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και

στ) Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ως μέλη.

Επίσης, σε αυτή θα μετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, εφόσον κληθούν από τον πρόεδρο:

α) Ο πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας,

β) Ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε.),

γ) Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.),

δ) Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (Σ.Β.Ε.),

ε) Ο πρόεδρος της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική Παραγωγή – Συμβούλιο Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη»,

στ) Ο πρόεδρος του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (Ι.Ο.Β.Ε.).

Να σημειωθεί ότι, η Κυβερνητική Επιτροπή Βιομηχανίας θα συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του προέδρου της, η οποία περιλαμβάνει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ στις συνεδριάσεις μπορούν να λάβουν μέρος, χωρίς δικαίωμα ψήφου, και άλλοι υπουργοί, αναπληρωτές υπουργοί, υφυπουργοί, διοικητές τραπεζών ή νομικών προσώπων του δημόσιου τομέα, δημόσιοι λειτουργοί ή υπάλληλοι του δημόσιου τομέα γενικά, καθώς και εμπειρογνώμονες και ιδιώτες, ανάλογα με το αντικείμενο των συζητήσεων.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο