ΑρχικήLOGISTICSOι 3 τάσεις της επόμενης 5ετίας στις αποθήκες και τα logistics. Πιο… επιθετικός ο τομέας

Oι 3 τάσεις της επόμενης 5ετίας στις αποθήκες και τα logistics. Πιο… επιθετικός ο τομέας

Οι αλλαγές στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας και των logistics αναλύθηκαν στο συνέδριο Solutions 7 της Planning, στο οποίο – μεταξύ άλλων – χορηγός επικοινωνίας ήταν το metaforespress.gr.

Όπως επισημάνθηκε, το logistics model της επόμενης 5ετίας αλλάζει και μετατρέπεται σε «επιθετικό», παρά «αμυντικό», όπως ήταν μέχρι τώρα.

Διαχείριση περισσότερων κωδικών, με ενδυνάμωση των ΒΤΟ και περισσότερο cross docking, δυναμική πολλαπλή ABC ανάλυση για αποφυγή των dead stock, μικρά unit loads, μικρότερες (ακόμα και 60Χ80) και χαμηλότερες παλέτες, δυναμικό forecasting συνεργειακά με supplier-customer, κοινό S&OP (planning), αυτοματοποίηση picking (voice, visual, pick/put 2 light), υψηλότερες αποθήκες με διαχωρισμό picking/stock area (και όχι επάνω – κάτω), μεγαλύτερη dispatch area και ταχύτερο γύρισμα ραμπών είναι μερικές από τις μελλοντικές τάσεις.

Επίσης, δυναμικό scheduling προσωπικού – task mngt, human asset mngt, voice of employee, talent mngt, outsourcing, κάλυψη overstock αναγκών, μετακίνηση βαρδεολογίου προσωπικού στη β’ βάρδια, δυναμική δρομολόγηση, αλλαγή τόπου – χρόνου παράδοσης σε real time επίπεδο, on line πληροφόρηση τελικού πελάτη, visualization, προστασία δεδομένων πελάτη, cyber security, ενδυνάμωση ρόλου ειδικών συνεργατών, μετακίνηση από το 3PL στο 4PL και γιατί όχι στο 5PL, είναι αυτά που θα χαρακτηρίσουν τα logistics της επόμενης 5ετίας.

Σύμφωνα με τον executive consultant της Planning, κ. Σταμάτη Ανδριανόπουλο “αρχίζει και συντελείται η μετάβαση από την περίοδο της κρίσης, του cost cutting και της γενικότερης αμυντικής στάσης, σε μία περίοδο ανάπτυξης που απαιτεί μία πιο επιθετική προσέγγιση”.

Oι τάσεις της επόμενης 5ετίας

Όπως υπογράμμισε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Planning, Παναγιώτης Ανδριανόπουλος, οι 3 τάσεις της επόμενης 5ετίας που εντοπίζονται στις αποθήκες είναι:

-μεγιστοποίηση της εκμετάλλευσης της χωρητικότητας με χρήση μεθόδων goods to man,

-αύξηση παραγωγικότητας με χρήση καινοτόμων τεχνολογιών (augmented reality κλπ.) και

-εξοικονόμηση ενέργειας στις αποθήκες (χρήση ειδικών scorecards).

Άμεσες προσαρμογές που μπορούν να γίνουν αφορούν τη δημιουργία περισσότερων θέσεων picking (ανυψώνοντας το χρήστη κατά 1m), ώστε να αντιμετωπισθεί η αύξηση του κωδικολογίου λόγω e-commerce και μικρών σημείων, η υιοθέτηση quick win αυτοματισμών (shuttle κλπ.) και τέλος cross docking τεχνικές και same day delivery προσεγγίσεις για την αύξηση της ταχύτητας εξυπηρέτησης των πελατών, με νέα διευρυμένα cut off times.

Στο συνέδριο παρουσιάστηκε η πρώτη έρευνα για τις logistics απαιτήσεις των καταναλωτών στην Ελλάδα, βάσει ερωτηματολογίου που απαντήθηκε από 948 άτομα.

Τα στατιστικά στοιχεία που προέκυψαν από την ανάλυση ήταν ιδιαιτέρως ενδιαφέροντα, καθώς το 51% των ερωτηθέντων αναμένει παράδοση σε διάστημα 1-2 ημερών, ποσοστό που σε άλλες χώρες της Ευρώπης δεν ξεπερνάει το 34%, ενώ τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ευρώπη ένα πολύ μεγάλο ποσοστό επιθυμεί παράδοση της παραγγελίας τους στο σπίτι μέχρι τις 18:00.

Για τα αναλυτικά πρακτικά του συνεδρίου, πατήστε εδώ.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο