ΑρχικήΝΑΥΤΙΛΙΑΖημιές 28,81 εκατ. για την Attica στο 9μηνο (BlueStar, Superfast, HSW). Κατά 29% μειώθηκε ο κύκλος εργασιών, 51% οι επιβάτες

Ζημιές 28,81 εκατ. για την Attica στο 9μηνο (BlueStar, Superfast, HSW). Κατά 29% μειώθηκε ο κύκλος εργασιών, 51% οι επιβάτες

Τα βασικά οικονομικά μεγέθη γ΄ τριμήνου της χρήσης 2020, καθώς και τις εξελίξεις στη δραστηριότητά της ανακοίνωσε η Attica (BlueStar, Superfast, HSW). Ο όμιλος εμφάνισε στο 9μηνο ζημιές 28,81 εκατ. ευρώ, με μείωση εσόδων 29% και επιβατών 51%.

Οι ενοποιημένες πωλήσεις ανήλθαν σε 113,58 εκατ., κατά το γ΄ τρίμηνο 2020 και 230,57 εκατ. για την περίοδο 01.01.2020-30.09.2020, έναντι 162,96 εκατ. και 326,98 εκατ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2019, ήτοι μείωση σε ποσοστό 30% και 29% αντίστοιχα.

Τα ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 36,86 εκατ., κατά το γ΄ τρίμηνο 2020, και 38,79 εκατ. για την περίοδο 01.01.2020-30.09.2020, έναντι 57,48 εκατ. και 72,98 εκατ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2019.

Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 12,14 εκατ. κατά το γ΄ τρίμηνο 2020, ενώ προέκυψαν ζημίες 28,81 εκατ. για την περίοδο 01.01.2020-30.09.2020, έναντι κερδών 41,95 εκατ. και 30,90 εκατ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2019.

Το μεταφορικό έργο

Tο μεταφορικό έργο των πλοίων κατά το γ΄ τρίμηνο 2020 μειώθηκε σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο κατά 45% στους επιβάτες, κατά 30% στα Ι.Χ. οχήματα και κατά 16% στα φορτηγά οχήματα.

Τα δρομολόγια των πλοίων μειώθηκαν κατά 22% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Για την περίοδο 01.01.2020-30.09.2020, το μεταφορικό έργο των πλοίων μειώθηκε σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο κατά 51% στους επιβάτες, κατά 37% στα Ι.Χ. οχήματα και κατά 16% στα φορτηγά οχήματα. Τα δρομολόγια των πλοίων μειώθηκαν κατά 28% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Oι εκτιμήσεις για τους επόμενους μήνες

Για τους επόμενους μήνες του έτους 2020, οι οποίοι αποτελούν και μήνες χαμηλής επιβατικής κίνησης, το μεταφορικό έργο του Ομίλου θα συνεχίσει να επηρεάζεται από την εξέλιξη της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.

Επιπλέον, τα περιοριστικά μέτρα που πρόσφατα έλαβε η πολιτεία για τη μετακίνηση των πολιτών θα επιφέρουν μείωση στο μεταφορικό έργο του Ομίλου, σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Σε αυτό το συνεχώς μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον, οι αρχικές εκτιμήσεις της διοίκησης, όπως αποτυπώθηκαν στην Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2019, για μείωση του κύκλου εργασιών του Ομίλου το 2020 σε ένα εκτιμώμενο εύρος από 30% έως 40% σε σχέση με τη χρήση 2019, επιβεβαιώνονται και με τα σημερινά δεδομένα.

Ο Όμιλος διαθέτει σημαντική ρευστότητα με τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου να ανέρχονται στις 30.09.2020 σε Ευρώ 101,72 εκατ. έναντι Ευρώ 105.33 εκατ. στις 31.12.2019.

Κατά το γ΄ τρίμηνο του 2020, στο πλαίσιο των ενεργειών της διοίκησης για περαιτέρω ενίσχυση της ρευστότητας, αυξήθηκε ο μακροπρόθεσμος δανεισμός του Ομίλου κατά Ευρώ 20 εκατ.

Υπενθυμίζεται ότι ο Όμιλος κάνει χρήση των μέτρων στήριξης που ανακοινώνει η πολιτεία για τις πληττόμενες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της είσπραξης, επιστρεπτέας προκαταβολής ύψους Ευρώ 1,75 εκατ., ενώ σύναψε συμβάσεις πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (Factoring) ύψους Ευρώ 15 εκατ.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο