ΑρχικήΝΑΥΤΙΛΙΑΗ Cosco επανακαταθέτει το master plan του ΟΛΠ στην ΕΣΑΛ. Νέος προβλήτας για εμπορευματοκιβώτια, μικρότερες εμπορικές χρήσεις στην κρουαζιέρα

Η Cosco επανακαταθέτει το master plan του ΟΛΠ στην ΕΣΑΛ. Νέος προβλήτας για εμπορευματοκιβώτια, μικρότερες εμπορικές χρήσεις στην κρουαζιέρα

Το master plan του ΟΛΠ επανακαταθέτει στην Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων η Cosco.

Το επικαιροποιημένο master plan φαίνεται ότι περιέχει την κατασκευή και ενός τέταρτου προβλήτα για εμπορευματοκιβώτια και μικρότερες εμπορικές χρήσεις στο νέο σταθμό της κρουαζιέρας.

Του Φώτη Φωτεινού 

Άγνωστο παραμένει, εάν η Cosco έχει προχωρήσει και σε άλλες προσαρμογές, οι οποίες βασίζονται στην απόφαση της δεύτερης συνεδρίασης της ΕΣΑΛ.

Η ΕΣΑΛ, στη δεύτερη συνεδρίαση για το επενδυτικό σχέδιο του ΟΛΠ (1η Ιουλίου), αποδέχτηκε, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, κάποιες από τις πρόσθετες επενδύσεις του master plan (οι υποχρεωτικές έχουν εγκριθεί στο σύνολό τους), όπως το logistics center, το 5ωρο πάρκινγκ στο car terminal και τη δημιουργία ξενοδοχείων, απορρίπτοντας την ναυπηγοεπισκευή για mega yachts και τη λειτουργία ναυπηγοεπισκευής σε συγκεκριμένες ζώνες.

Μαζί με τον νέο προβλήτα για τα εμπορευματοκιβώτια, ο οποίος θα κατασκευαστεί ανατολικά του προβλήτα Ι, με ετήσια χωρητικότητα 2,8 εκατ. εμπορευματοκιβώτια, το επικαιροποιημένο master plan του ΟΛΠ περιέχει επενδύσεις κοντά στα 800 εκατ. ευρώ, έναντι 648 εκατ. ευρώ της αρχικής εκδοχής.

Η ανακοίνωση του υπουργείου Ναυτιλίας για την δεύτερη συνεδρίαση της ΕΣΑΛ   

Στην 79η Συνεδρίασή της, η οποία πραγματοποιήθηκε την 1/7/2019, η Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (Ε.Σ.Α.Λ.) είχε μοναδικό θέμα συζήτησης την Μελέτη Προγραμματικού Σχεδίου (Master Plan) της Οργανισμός Λιμένα Πειραιά Α.Ε.

Δεδομένου ότι δεν υπήρξε νεώτερη υποβολή Master Plan εκ μέρους της ΟΛΠ ΑΕ, η συζήτηση εστιάστηκε στο περιεχόμενο του Υπομνήματος Απαντήσεων και Διευκρινήσεων που είχε υποβάλει η ΟΛΠ ΑΕ, μετά την 78η Συνεδρίαση και στο περιεχόμενο της Υπουργικής Απόφασης της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού σχετικά με το Master Plan της ΟΛΠ ΑΕ. (ΑΔΑ 789Φ4653Π4-81Η)

Υπενθυμίζεται ότι η Ε.Σ.Α.Λ. – κατά την 78η Συνεδρίαση της τον Φεβρουάριο 2019 – είχε εγκρίνει όλες τις Υποχρεωτικές Επενδύσεις που προβλέπονται στην Σύμβαση Παραχώρησης (ΣΠ2016) μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΟΛΠ ΑΕ.

Η δημοσίευση δε της σχετικής Απόφασης στο ΦΕΚ αναμένεται τις προσεχείς ημέρες.

Στην 79ης Συνεδρίασή της, η Ε.Σ.Α.Λ. απεφάσισε ότι:

Α. αποδέχεται τις εξής Πρόσθετες Επενδύσεις:

-Κατασκευή Νέας Αποθήκης στην περιοχή πρώην ΟΔΔΥ (ΠΕ01) λαμβάνοντας υπόψη σχετικό έγγραφο του Υπ. Υποδομών – Μεταφορών,

-Κατασκευή Πενταώροφου Κτιρίου στάθμευσης αυτοκινήτων στην περιοχή Γ2 (ΠΕ02) εφόσον υπήρξαν αποσαφηνίσεις και με τις προϋποθέσεις που τέθηκαν στην προηγούμενη συνεδρίαση,

-Προμήθεια Οικολογικών Λεωφορείων (Eco Buses – ΠΕ03),

-Κατασκευή Επιβατικού Σταθμού Κρουαζιέρας (ΠΕ04), (Σημειώνεται ότι η Ε.Σ.Α.Λ. είχε απορρίψει την κατασκευή και λειτουργά MALL στο νέο Προβλήτα Κρουαζιέρας),

-Αναδιαμόρφωση κτιρίου Παγόδας σε ξενοδοχείο 5* και συνεδριακό κέντρο (ΠΕ05) σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που τέθηκαν στην Απόφαση του ΥΠΠΟΑ,

-Αναδιαμόρφωση δύο αποθηκών σε 4* & 5* ξενοδοχεία (ΠΕ06), σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που τέθηκαν στην Απόφαση του ΥΠΠΟΑ,

-Κατασκευή 5* ξενοδοχείου στο Πόρτο Λεόνε (ΠΕ09) σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που τέθηκαν στην Απόφαση του ΥΠΠΟΑ,

Β. δεν αποδέχεται την Πρόσθετη Επένδυση που αφορά στην Κατασκευή ναυπηγοεπισκευής για Mega Yachts στην περιοχή Γ1 (ΠΕ08), καθώς και την χρήση «ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ» στις ζώνες ΣΤ’ και ΙΒ’.

Επί πλέον, η Ε.Σ.Α.Λ. προτείνει την μετατροπή της υφιστάμενης αποθήκης ΣΙΛΟ σε Δημόσιο Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος της Πολιτιστικής Ακτής Πειραιά, πρόταση με την οποία συμφωνεί και η ΟΛΠ ΑΕ όπως δήλωσε με επιστολή του προς την Γεν. Γραμματεία ΛΛΠΝΕ ο Δ/νων Σύμβουλος της ΟΛΠ ΑΕ.

Στην συζήτηση έγινε σαφές ότι περιβαλλοντικά και κυκλοφοριακά ζητήματα θα εξεταστούν στο πλαίσιο της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) και των επί μέρους Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ).

Τέλος, η Ε.Σ.Α.Λ. έκρινε ότι για να είναι δυνατή θεσμικά η τελική έγκριση του Master Plan της ΟΛΠ ΑΕ συνολικά, πρέπει σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Σύμβαση Παραχώρησης να υποβληθεί εκ νέου αναθεωρημένη μελέτη Master Plan (τεύχη και σχέδια), με συμπληρωμένα και τροποποιημένα όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τις παραπάνω παρατηρήσεις, τις αποφάσεις της Ε.Σ.Α.Λ. και τις υπουργικές αποφάσεις του ΥΠΠΟΑ.

Οι επενδύσεις του master plan του ΟΛΠ (η αρχική εκδοχή, δεν περιλαμβάνει το νέο προβλήτα για εμπορευματοκιβώτια)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΕΩΣ ΤΟ 2021)

Επέκταση Επιβατικού Λιμένα Κρουαζιέρας (Νότια Ζώνη Φάση Α)  136.283.800
Επισκευή Προβλήτα Ι (Σταθμού Ε/Κ ΟΛΠ)  8.000.000
Βυθοκόρηση Κεντρικού Λιμένα  8.000.000
Κατασκευή Νέου Προβλήτα Πετρελαιοειδών 15.000.000
Βελτίωση Υποδομών Ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης  55.000.000
Μετατροπή της Πενταγωνικής Αποθήκης σε επιβατικό Σταθμό Κρουαζιέρας  1.500.000
Υπόγεια Οδική Car Terminal με πρώην Χώρο ΟΔΔΥ (90 στρεμμάτων)  5.000.000
Βελτίωση και Συντήρηση Λιμενικών Υποδομών  15.000.000
Προμήθεια Εξοπλισμού και Μέσων  25.000.000
Μελέτες  5.000.000
Επέκταση Car Terminal (Ηρακλέους)  20.000.000
Σύνολο υποχρεωτικών επενδύσεων  293.783.800

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Νέα Αποθήκη στην περιοχή του ΟΔΔΥ, έκτασης 80.000 τμ (επί 90 στρεμμάτων) 60.000.000
Κατασκευή δύο κτιρίων στάθμευσης αυτοκινήτων, έκτασης 75.000 τ.μ. έκαστο, στην περιοχή G2 27.000.000
Οικολογικά Λεωφορεία 5.000.000
Κατασκευή Επιβατικού Σταθμού Κρουαζιέρας 80.000.000
Αναδιαμόρφωση του κτιρίου της Παγόδας σε 5* ξενοδοχείο και συνεδριακό κέντρο 60.000.000
Αναδιαμόρφωση των 2 μεγάλων παλαιών αποθηκών σε 4* & 5* ξενοδοχεία 48.000.000
Κατασκευή ναυπηγοεπισκευής για Mega Yachts στην περιοχή Γ1 (G1) 18.000.000
Κατασκευή 5* ξενοδοχείου στο Πόρτο Λεόνε 20.000.000
Σύνολο Πρόσθετων Επενδύσεων  318.000.000

ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Κατασκευή Επισκευαστικού Προβλήτα στον Μώλο Δραπετσώνας  1.000.000
Κατασκευή 5όροφου Χώρο Στάθμευσης στην Περιοχή του εμπορικού Λιμένα  5.000.000
Κατασκευή κέντρου Logistics στην περιοχή ΟΔΔΥ  30.000.000
Σύνολο άλλων επενδύσεων 36.000.000

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ MASTER PLAN 647.783.000

Από τις παραπάνω επενδύσεις έχουν εκτελεστεί μέρος αυτών (και ειδικότερα αυτών σε υποδομές της ναυπηγοεπισκευής, σε μελέτες και σε προμήθεια εξοπλισμού), συνολικού ύψους 68 εκατομμυρίων ευρώ.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο