ΑρχικήΝΑΥΤΙΛΙΑΚομισιόν: Έρευνα για τα φορολογικά κίνητρα της Πολωνίας στα ναυπηγεία. «Ναι» στη στήριξη των ΜμΕ του κλάδου

Κομισιόν: Έρευνα για τα φορολογικά κίνητρα της Πολωνίας στα ναυπηγεία. «Ναι» στη στήριξη των ΜμΕ του κλάδου

Την υποστήριξη της Πολωνίας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του ναυπηγικού κλάδου ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κρίνοντας ότι συνάδουν με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.

Το εν λόγω μέτρο θα ενθαρρύνει τις νέες επενδύσεις και θα ωφελήσει την τοπική ανάπτυξη στη χώρα.

Ειδικότερα, το πολωνικό καθεστώς περιφερειακών επενδυτικών ενισχύσεων στοχεύει στη στήριξη των ΜμΕ στον τομέα της ναυπηγικής βιομηχανίας στις περιοχές Pomorskie και Zachodniopomorskie.

Η ενίσχυση θα έχει τη μορφή επιχορηγήσεων, επιδοτήσεων επιτοκίου και εγγυήσεων, με το συνολικό προϋπολογισμό να φτάνει περίπου τα 18 εκατ. ευρώ.

Σημειωτέον, οι περιοχές Pomorskie και Zachodniopomorskie είναι επιλέξιμες για περιφερειακή ενίσχυση (βάσει του άρθρου 107 (3) (α)) της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Κομισιόν αξιολόγησε το εν λόγω μέτρο, βάσει των κατευθυντήριων γραμμών για τις περιφερειακές κρατικές ενισχύσεις της περιόδου 2014-2020, επιτρέπει τη στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης και της απασχόλησης σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες της ΕΕ.

Παράλληλα, η Κομισιόν ξεκίνησε διεξοδική έρευνα αναφορικά με το ισχύον φορολογικό καθεστώς που διέπει το ναυπηγικό κλάδο της Πολωνίας, καθώς επιτρέπεται στα ναυπηγεία να φορολογούνται με ενιαίο συντελεστή για τις πωλήσεις.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, υπάρχουν ανησυχίες ότι το εν λόγω καθεστώς δίνει στα τοπικά ναυπηγεία σημαντικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών τους.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο