ΑρχικήΝΑΥΤΙΛΙΑΜειωμένες λειτουργικές ζημιές, με αύξηση του κύκλου εργασιών, παρουσίασε η Attica (BlueStar, Superfast) το πρώτο τρίμηνο

Μειωμένες λειτουργικές ζημιές, με αύξηση του κύκλου εργασιών, παρουσίασε η Attica (BlueStar, Superfast) το πρώτο τρίμηνο

Αύξηση των πωλήσεων και μείωση των λειτουργικών ζημιών, σε σχέση με πέρυσι, κατέγραψε στο α’ τρίμηνο η Attica Group, θυγατρική εταιρία του Ομίλου Marfin Investment Group.

Ειδικότερα, οι Ενοποιημένες Πωλήσεις ανήλθαν σε Ευρώ 49,43 εκατ., έναντι Ευρώ 44,83 εκατ. το α’ τρίμηνο 2017 (αύξηση 10,3%), ενώ βελτιώθηκαν σημαντικά τα αποτελέσματα προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA), τα οποία παρουσιάζουν ζημίες ευρώ 1,33 εκατ., έναντι ζημιών Ευρώ 4,00 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017.

Η απόκλιση στο EBITDA μεταξύ των δύο τριμήνων οφείλεται, κυρίως, στην αύξηση του κύκλου εργασιών του Ομίλου, και σημειώθηκε παρά την αυξητική πορεία των τιμών των καυσίμων κατά το α’ τρίμηνο 2018.

Επισημαίνεται ότι ο κλάδος της επιβατηγού ναυτιλίας χαρακτηρίζεται από έντονη εποχικότητα και οι τρεις πρώτοι μήνες του έτους παρουσιάζουν τη χαμηλότερη κίνηση από τα υπόλοιπα τρίμηνα του έτους.

Μεταφορικό έργο

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2018 διακινήθηκαν με τα πλοία του Ομίλου συνολικά 603 χιλ. επιβάτες, έναντι 535 χιλ. το α΄ τρίμηνο 2017, 92 χιλ. Ι.Χ. οχήματα έναντι 79 χιλ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο και 73 χιλ. φορτηγά οχήματα έναντι 68 χιλ. το α΄ τρίμηνο 2017. Εκτελέστηκαν συνολικά 1,1% λιγότερα δρομολόγια σε σχέση με το α΄ τρίμηνο 2017.

Τρέχουσες εξελίξεις 

Στις 25 Μαΐου 2018 η Εταιρία ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξαγοράς του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών (50,30%) της ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΙΣ Α.Ν.Ε. (HSW).

Η Διοίκηση της Εταιρίας προχωρεί άμεσα στη λειτουργική ενσωμάτωση της HSW στην Attica Group και αναμένει εντός του επόμενου δεκαπενθημέρου να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες συμβατικές ενέργειες για την απόκτηση επιπρόσθετου ποσοστού 48,53% από τις «Μινωικές Γραμμές Α.Ν.Ε.», διαμορφώνοντας το συνολικό ποσοστό συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της HSW σε 98,83%.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο