ΑρχικήΝΑΥΤΙΛΙΑΩς τις 17/2 οι προσφορές για τον ανάδοχο υλοποίησης της ΑΕΠΟ για τη λειτουργία του λιμένα Θεσσαλονίκης

Ως τις 17/2 οι προσφορές για τον ανάδοχο υλοποίησης της ΑΕΠΟ για τη λειτουργία του λιμένα Θεσσαλονίκης

Στην προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου υλοποίησης της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για τη λειτουργία του λιμανιού της Θεσσαλονίκης προχωρά ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ).

Οι υποχρεώσεις

Ο ανάδοχος θα πρέπει να κάνει τακτικές δειγματοληψίες και αναλύσεις, των θαλάσσιων υδάτων, 2 φορές ετησίως σε 3 σταθερά σημεία εντός του λιμένα Θεσσαλονίκης και ένα εκτός της λιμενολεκάνης.

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων θα καταχωρούνται σε σχετικό ημερολόγιο.

Η δειγματοληψία και οι μετρήσεις θα πραγματοποιούνται από διαπιστευμένο εργαστήριο με τις αντίστοιχες πρότυπες μεθόδους κατά ΕΛΟΤ ή κατά ISO ή κατά DIN.

Οι μετρήσεις θα πραγματοποιούνται για τις παρακάτω παραμέτρους:

-Θερμοκρασία

-pH

-διαλυμένο οξυγόνο

-SS (αιωρούμενα στερεά)

-Πετρελαϊκοί υδρογονάνθρακες

-Βαρέα μέταλλα (As, Bb, Zn, Cd, Cr, Mn, Cu, Co, Ni, Ba)

Εντός 1 μήνα από τη διενέργεια της δειγματοληψίας, ο ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει έκθεση παρουσίασης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων.

Επίσης, θα εγκαταστήσει σύστημα παρακολούθησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην περιοχή του κεντρικού λιμένα, εντός ενός μήνα από την υπογραφή της σύμβασης.

Στο πλαίσιο του συστήματος αυτού θα καταγράφονται οι συγκεντρώσεις των ουσιών:

-Μονοξείδιο του άνθρακα

-Διοξείδιο του θείου

-Διοξείδιο του αζώτου και τα οξείδια του αζώτου

-Αιωρούμενα σωματίδια αεροδυναμικής διαμέτρου 10μm και 2,5 μm (ΑΣ10 και ΑΣ2,5)

-Βενζόλιο

-Πολυκυκλικοί υδρογονάνθρακες

-Νικέλιο

-Κάδμιο

-Μαγγάνιο

Να σημειωθεί ότι, οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι τις 17 Φεβρουαρίου, στο Τμήμα Προμηθειών του ΟΛΘ, με e-mail στο cathanasiou@thpa.gr με κοινοποίηση στο ptheologou@thpa.gr.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
Tags
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο