ΑρχικήΝΑΥΤΙΛΙΑΣτα 62 εκατ. ο προϋπολογισμός του έργου ανάπτυξης του Εθνικού Συστήματος Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης (ΕΣΟΘΕ)

Στα 62 εκατ. ο προϋπολογισμός του έργου ανάπτυξης του Εθνικού Συστήματος Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης (ΕΣΟΘΕ)

Στα 62 εκατ. ευρώ ανέρχεται ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου Ανάπτυξης του Εθνικού Συστήματος Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης (ΕΣΟΘΕ), σκοπό του οποίου είναι η έγκαιρη επίγνωση της επικρατούσας κατάστασης στο θαλάσσιο πεδίο ευθύνης του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ (Maritime Domain Awareness) σε πραγματικό χρόνο και επί 24ώρου βάσεως.

Σύμφωνα με το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με αυτόν τον τρόπο το ΕΣΟΘΕ θα συμβάλλει ενεργά στην προστασία των εξωτερικών θαλασσίων συνόρων της Ε.Ε., στην πάταξη κάθε μορφής εγκληματικότητας καθώς και στην προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα.

Επισημαίνεται ότι, η διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι 28 με 30 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας των τεχνικών προδιαγραφών και τη διευκόλυνση της διενέργειας αυτοψιών στα σημεία εγκατάστασης από τους υποψηφίους οικονομικούς φορείς έχει επιλεγεί η κλειστή διαγωνιστική διαδικασία (σε 2 φάσεις) και η εξαίρεση από το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).

Συγκεκριμένα, η εν λόγω διαγωνιστική διαδικασία προβλέπει την έκδοση του πρώτου σκέλους της προκήρυξης με τις προϋποθέσεις συμμετοχής και την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς εντός προθεσμίας τουλάχιστον 30 ημερών. Στη συνέχεια παραδίδεται το δεύτερο σκέλος της προκήρυξης, που περιλαμβάνει και τις τεχνικές προδιαγραφές, μόνο στις εταιρείες που πέρασαν επιτυχώς από το πρώτο στάδιο.

Σύμφωνα με το υπουργείο, στις 14 και στις 28/06/2019 αντίστοιχα, και μετά από σημαντική ολιγωρία της πρώην πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου, εκδόθηκαν από την Υπεύθυνη Αρχή του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ) η απόφαση χορήγησης επιδότησης και η συμφωνία επιδότησης δράσης μόνον για το κύριο μέρος του Έργου (50 εκατ.) καθώς κρίθηκε αδύνατη η εμπρόθεσμη ολοκλήρωση και πληρωμή του έργου εντός της επιλέξιμης περιόδου του Ταμείου, ήτοι έως 31/12/2022.

Το υπολειπόμενο ποσό των 12 εκατ. εγγράφεται προσωρινά στο Εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Η ένταξη στο συγχρηματοδοτούμενο και στο εθνικό σκέλος του ΠΔΕ ολοκληρώθηκε την 03 και 04/07/2019 αντίστοιχα.

Επισημαίνεται ότι, είναι κρίσιμο να προκηρυχθεί ο διαγωνισμός το ταχύτερο δυνατό, τουλάχιστον του πρώτου σκέλους, ώστε να συμβασιοποιηθεί το Έργο μέχρι το Σεπτέμβριο 2020 και να αποφευχθεί το ενδεχόμενο απώλειας μέρους της χρηματοδότησης.

Για το λόγο αυτό, πραγματοποιήθηκε στις 29/07/2019 σύσκεψη υπό τον υπουργό Ιωάννη Πλακιωτάκη, από τον οποίο δόθηκαν συγκεκριμένες οδηγίες για την υλοποίηση του έργου εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο