ΑρχικήΝΑΥΤΙΛΙΑΣτις 15 Φεβρουαρίου η συνέχεια της έκτακτης γενικής συνέλευσης του ΟΛΘ

Στις 15 Φεβρουαρίου η συνέχεια της έκτακτης γενικής συνέλευσης του ΟΛΘ

Για τις 15 Φεβρουαρίου, στις 12 το μεσημέρι στο Χρηματιστήριο Αθηνών, αναβλήθηκε η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων του ΟΛΘ.

Επίσης, κατόπιν αιτήματος του ΤΑΙΠΕΔ αποφασίστηκε κατά τη νέα συνέλευση να διεξαχθεί η συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού.

Αναλυτικότερα, κατά τη διάρκεια της σημερινής συνέλευσης συζητήθηκαν και ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:

-Έγινε αποδεκτή η συμπλήρωση της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 44 του Ν.4449/17, από τον Κωνσταντίνο Καρούλη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ./Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και εκπρόσωπο της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.).

-Έγινε αποδεκτή η εκλογή του νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. Κωνσταντίνου Χριστογιάννη του Νικολάου, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους.

-Ενεκρίθη η τροποποίηση της από 12.09.2016 Σύμβασης Συνεργασίας μεταξύ της ΟΛΘ Α.Ε. και της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» και αναμόρφωση της προϋπολογισθείσας δαπάνης του έργου «Κάθετος άξονας 56 Εγνατίας Οδού: Ολοκλήρωση εργασιών σύνδεσης 6ου Προβλήτα Λιμένα Θεσσαλονίκης με τον αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ και την Εγνατία Οδό» με την προσθήκη επιπλέον ποσού 264.000€ λόγω νέας τεχνικής λύσης.

-Ενεκρίθη η κατάργηση των Άρθρων 7, 8, 13 14, 15, 16, 22, 23, 24, 25, 26 και 28 του Καταστατικού της εταιρείας.

-Ενεκρίθη η τροποποίηση, αναδιατύπωση και αναρίθμηση των άρθρων 21 και 27 του Καταστατικού της εταιρείας.

-Ενεκρίθη η προσθήκη στο Καταστατικό της εταιρείας νέου άρθρου 12 για την Επιτροπή Ελέγχου.

-Ενεκρίθη η τροποποίηση, συγχώνευση σε ενιαίο άρθρο και απλούστευση ρυθμίσεων των άρθρων 17, 18, 19 και 20 του Καταστατικού σχετικά με τη Γενική Συνέλευση.

-Ενεκρίθη η τροποποίηση και αναρίθμηση των άρθρων 9, 10, 11 και 12 του Καταστατικού της εταιρείας σχετικά με το Διοικητικό Συμβούλιο.

-Ενεκρίθη η τροποποίηση άρθρου 5 του Καταστατικού περί Μετοχικού Κεφαλαίου και άρθρου 6 του Καταστατικού περί Μετοχών.

-Ενεκρίθη η αλλαγή σκοπού και συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της εταιρείας.

-Ενεκρίθη η τροποποίηση των άρθρων 1, 2 και 4 του Καταστατικού της εταιρείας.

-Ενεκρίθη η τροποποίηση, σύντμηση, απλούστευση και κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων του Καταστατικού της εταιρείας.

-Χορηγήθηκε άδεια της Γενικής Συνέλευσης Μετόχων Ο.Λ.Θ. Α.Ε. (μεταξύ άλλων και κατά το άρθρο 23Α, παράγραφο 2 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει) και εγκρίθηκε η τροποποίηση της από 27ης Ιουνίου 2001 Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Εταιρείας με συγκεκριμένο περιεχόμενο, αποφασίστηκε δε κατ΄εντολή του ΤΑ.Ι.ΠΕ.Δ., το Δ.Σ. της εταιρείας να συγκληθεί σε συνεδρίαση για λόγους κατεπείγοντος την 30-1-2018, προκειμένου να εξουσιοδοτήσει τον Δ/ντα Σύμβουλο ή άλλο μέλος του Δ.Σ., να εκπροσωπήσει την Ο.Λ.Θ. Α.Ε. για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με την υπογραφή και σύναψης της τροποποιητικής Σύμβασης Παραχώρησης, συμπεριλαμβανομένων ιδίως της υπογραφής και έκδοσης αναγκαίας νόμιμης εγγυητικής επιστολής προς τούτο.

-Μετά από αίτημα του βασικού μετόχου (ΤΑΙΠΕΔ) και σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, αποφασίσθηκε η αναβολή της συζήτησης και λήψης απόφασης για το 14 θέμα «Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου» για την Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου και ώρα 12:00 π.μ. στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

-Δεν υπήρξαν ανακοινώσεις κατά την παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
Tags
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο