ΑρχικήΝΑΥΤΙΛΙΑPoseidon Med II: Συνάντηση στρογγυλής τραπέζης για τις Μεταφορές και τις Ενεργειακές Διασυνδέσεις

Poseidon Med II: Συνάντηση στρογγυλής τραπέζης για τις Μεταφορές και τις Ενεργειακές Διασυνδέσεις

Η ανάπτυξη της εφοδιαστικής αλυσίδας μικρής κλίμακας για τη χρήση του Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) ως ναυτιλιακού καυσίμου παρουσιάστηκε από εκπροσώπους του ευρωπαϊκού προγράμματος Poseidon Med II στη Συνάντηση Στρογγυλής Τραπέζης για τις Μεταφορές και τις Ενεργειακές Διασυνδέσεις, η οποία συνδιοργανώθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών, το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών και το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 29 Μαρτίου 2017 στο Υπουργείο Εξωτερικών, στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας για τη Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Περιφέρεια Αδριατικής- Ιονίου (EUSAIR) και τηςΠρωτοβουλίας Αδριατικής- Ιονίου (ΑΙΙ).

Η ανάπτυξη δικτύου υποδομών για τη χρήση του ΥΦΑ στις θαλάσσιες και οδικές μεταφορές, αποτέλεσε το κύριο αντικείμενο της συζήτησης.

Εταίροι του Poseidon Med ΙΙ παρουσίασαν τις δράσεις του προγράμματος, δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη κανονιστικού πλαισίου, στη διενέργεια τεχνικών μελετών για λιμενικές εγκαταστάσεις, στην εφαρμογή εργαλείων και μεθόδων ανάλυσης και αξιολόγησης πιθανών κινδύνων, στο στρατηγικό σχεδιασμό πλοίων που χρησιμοποιούν ΥΦΑ ως καύσιμο, καθώς και σχετικές πρωτοβουλίες της ναυτιλιακής κοινότητας.

Παράλληλα, αναδείχθηκε το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του Τερματικού Σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου της Ρεβυθούσας, σε σχέση με τις αναπτυσσόμενες υποδομές ΥΦΑ μικρής κλίμακας στην ευρύτερη περιοχή.

Η εκδήλωση προσέφερε κοινό τόπο συζήτησης μεταξύ αξιωματούχων και εκπροσώπων των κρατών που συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Αδριατικής-Ιονίου. Η άμεση συσχέτιση του Poseidon Med II με το Σχέδιο Δράσης που έχει θέσει η Στρατηγική της ΕΕ για την Περιφέρεια της Αδριατικής-Ιονίου (EUSAIR) καθώς και τα οφέλη από την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος στην ευρύτερη περιοχή, δίνουν τη δυνατότητα στο PMI να αναδειχθεί ως ένα από τα προγράμματα του Σχεδίου Δράσης της EUSAIR και ως ένας αξιόπιστος εταίρος της Πρωτοβουλίας Αδριατικής-Ιονίου.

Η κατασκευή υποδομών ΥΦΑ μικρής κλίμακας, σε συνδυασμό με τη δεύτερη αναβάθμιση του σταθμού ΥΦΑ της Ρεβυθούσας, συμβάλλουν ενεργά στην ενεργειακή διασύνδεση της περιφέρειας, -που αποτελεί ένα από τα βασικά ζητούμενα του 2ου Πυλώνα της EUSAIR που αφορά στη ‘‘Σύνδεση της  Περιφέρειας’’-, παρέχοντας  ταυτόχρονα  ασφάλεια εφοδιασμού στην περιοχή.

Στη συγκεκριμένη συνάντηση δόθηκε το έναυσμα για την ενίσχυση της δικτύωσης και της συνεργασίας μεταξύ των εκπροσώπων του προγράμματος και εμπλεκόμενων φορέων, μέσα από την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, την προώθηση καλών πρακτικών και πολιτικών και την ενεργό συμμετοχή σε μελλοντικές συζητήσεις και συναντήσεις.

Τι είναι το πρόγραμμα Ρoseidon Med II

Το πρόγραμμα Poseidon Med II αποτελεί τον οδικό χάρτη για την ευρεία υιοθέτηση του ΥΦΑ ως ασφαλούς, περιβαλλοντικά φιλικού και βιώσιμου εναλλακτικού καυσίμου στη  ναυτιλία, ωθώντας τις θαλάσσιες μεταφορές στην Ανατολική Μεσόγειο προς ένα πιο πράσινο μέλλον.

Το πρόγραμμα, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση υλοποιείται σε τρεις χώρες –Ελλάδα, Ιταλία και Κύπρο-, και συμμετέχουν έξι ευρωπαϊκά λιμάνια  (Πειραιάς, Πάτρα, Ηράκλειο, Ηγουμενίτσα, Λεμεσός και Βενετία) και ο Τερματικός σταθμός ΥΦΑ στη Ρεβυθούσα.

Στο πρόγραμμα συνεργάζονται κορυφαίοι ειδικοί από τους κλάδους της ναυτιλίας, της ενέργειας και των χρηματοοικονομικών για το σχεδιασμό μιας ολοκληρωμένης αποτελεσματικής εφοδιαστικής αλυσίδας ΥΦΑ.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο