ΑρχικήΟΙΚΟΝΟΜΙΑΠιστοποίηση στελεχών διεθνούς εμπορίου από τη Eurocert

Πιστοποίηση στελεχών διεθνούς εμπορίου από τη Eurocert

Με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού επί των χρηματοοικονομικών, πληροφοριακών και διασυνοριακών διαδικασιών διεθνούς εμπορίου, στις οποίες παρουσιάζεται σημαντικό έλλειμμα πληροφόρησης και εξειδίκευσης σε στελέχη εξωστρεφών επιχειρήσεων, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων (ΠΣΕ) υλοποιεί, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ/ΕΠΑνΕΚ, σχετική δράση κατάρτισης και πιστοποίησης δεξιοτήτων, την οποία θα παρέχει η Eurocert.

Ειδικότερα, μετά το πέρας της κατάρτισης την πιστοποίηση θα υλοποιήσει η Eurocert με βάση το Διεθνές Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO / IEC 17024 εφοδιάζοντας τους ωφελούμενους με Πιστοποιητικά διεθνούς αποδοχής και αναγνώρισης, συμβάλλοντας με αυτό το τρόπο στην αξιόπιστη στελέχωση των εξαγωγικών επιχειρήσεων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η δράση, προσφέρει κατάρτιση και πιστοποίηση σε 865 ωφελούμενους που θα προέρχονται από το σύνολο των Περιφερειών της χώρας, οι οποίοι εργάζονται σε επιχειρήσεις που αναπτύσσουν ή επιθυμούν να αναπτύξουν εξαγωγική δραστηριότητα και εντάσσονται σε όλους τους τομείς/κλάδους της οικονομίας.

Σχεδόν το σύνολο της κατάρτισης την οποία έχουν αναλάβει τα ΚΕΚ ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ και ΚΕΚ ΑΡΙΑΔΝΗ WORK,  θα πραγματοποιηθεί μέσω e-learning και οι ωφελούμενοι θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα για τη συμμετοχή τους στη δράση.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο