ΑρχικήΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣΗ υπογειοποίηση του σιδηροδρομικού δικτύου στα Σεπόλια θα αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων, υποστηρίζει η ΕΡΓΟΣΕ

Η υπογειοποίηση του σιδηροδρομικού δικτύου στα Σεπόλια θα αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων, υποστηρίζει η ΕΡΓΟΣΕ

Ενόψει της εκκίνησης των κατασκευαστικών εργασιών του τετραπλού σιδηροδρομικού διαδρόμου στο τμήμα Σ.Σ. Αθηνών (Σ.Σ.Α.) – Τρεις Γέφυρες και της όχλησης που θα δημιουργηθεί στους κατοίκους των Σεπολίων και της ευρύτερης περιοχής, η ΕΡΓΟΣΕ υποστηρίζει ότι το έργο έχει εξαιρετική σημασία για τον σιδηρόδρομο, αφού δημιουργείται η αναγκαία χωρητικότητα, ώστε να μπορέσουν να πυκνώσουν τα δρομολόγια, με πολύ θετικές επιπτώσεις για την ελκυστικότητα του σιδηροδρόμου.

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι η υπογειοποίηση θα αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής τους, αφού παύει η διαίρεση της πόλης και στη θέση, όπου σήμερα ευρίσκονται σιδηροδρομικές γραμμές, δημιουργούνται χώροι πρασίνου.

Ειδικότερα, την Πέμπτη 20-09-2018, έγινε  η ενημέρωση των μελών της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής των Ελλήνων από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κ. Χρήστο Σπίρτζη, σύμφωνα με το άρθρο 32§9 του Κανονισμού της Βουλής, σχετικά με τη σύμβαση έργου «Κατασκευή τετραπλού σιδηροδρομικού διαδρόμου στο τμήμα Έξοδος Σ.Σ. Αθηνών (Σ.Σ.Α.) – Τρεις Γέφυρες, με υπογειοποίηση στην περιοχή Σεπολίων», με Αναθέτουσα Αρχή την Εταιρεία ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε..

Το αντικείμενο του έργου αφορά στην κατασκευή τετραπλού σιδηροδρομικού διαδρόμου μήκους 2,36 χλμ, εκ των οποίων τα 1,91 χλμ. υποβαθμισμένου / υπογειοποιημένου, ο οποίος ξεκινά από την έξοδο του Σ.Σ. Αθηνών προς Θεσσαλονίκη (ΧΘ 10+821) και καταλήγει στις Τρεις Γέφυρες (ΧΘ 13+181) στη περιοχή Σεπολίων του Δήμου Αθηναίων όπου συναντά τον πρόσφατα κατασκευασμένο και σε λειτουργία νέο τετραπλό σιδηροδρομικό διάδρομο.

Η Νέα Διπλή Σιδηροδρομική Γραμμή κατασκευάζεται επί της υφιστάμενης ζώνης κυκλοφορίας σταδιακά – πρώτα ο Δυτικός διάδρομος και κατόπιν ο Ανατολικός.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» CEF (Connecting Europe Facility) 2014-2020.

Η επιλογή του Αναδόχου, έγινε  σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 264 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

Η συνολική προθεσμία περάτωσης όλων των κατασκευών του έργου είναι πενήντα δύο (52) μήνες, με αφετηρία την ημέρα, που θα υπογραφεί η Σύμβαση.

Μέσα στην προθεσμία αυτή θα έχουν ολοκληρωθεί πλήρως και θα έχουν αποδοθεί σε λειτουργία, τα οποιαδήποτε έργα περιλαμβάνονται στη Σύμβαση αυτή, σύμφωνα με τα Συμβατικά Τεύχη.

Μειοδότρια Κοινοπραξία έχει αναδειχθεί η «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ INTRAKAT – ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΤΕ», με έκπτωση 45,71%, ήτοι με προσφερόμενη δαπάνη ύψους 66.580.539,74 Ευρώ έναντι προϋπολογισμού έργου ύψους 122 εκατ. ευρώ.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο