Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου, 2024

Ετικέτα: ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Σε διαβουλεύσεις Κομισιόν και κράτη-μέλη αναφορικά με την πρόταση για το προσωρινό πλαίσιο κρίσης και μετάβασης

Η Κομισιόν απέστειλε στα κράτη-μέλη προς διαβούλευση σχέδιο πρότασης για τη μετατροπή του προσωρινού πλαισίου κρίσης για τις κρατικές ενισχύσεις ...

Page 1 of 2 1 2