ΑρχικήPosts Tagged "ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ"

Έχοντας μελετήσει δεδομένα και τάσεις από

Οι πόλεις, μικρές και μεγάλες, συγκεντρώνουν

Ξεκινά ο πανελλήνιος αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ιδεών

Στη διενέργεια πανελλήνιου αρχιτεκτονικού διαγωνισμού, με

Η «καθαρή» κινητικότητα (mobility) είναι εξαιρετικά

Με την υιοθέτηση καινοτόμων τεχνολογιών για

Διαμοιρασμός αυτοκινήτων (carsharing), συνεπιβατισμός (carpooling), διαμοιρασμός