Ετικέτα: ΓΕΦΥΡΑ ΡΙΟΥ – ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ

Ολοκληρώθηκαν οι υποθαλάσσιες επιθεωρήσεις θεμελίων των πυλώνων της Γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου (video)

Ολοκληρώθηκαν επιτυχώς οι υποθαλάσσιες επιθεωρήσεις της λιθορριπής προστασίας περιμετρικά των θεμελίων των πυλώνων στη γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου, σύμφωνα με ...

Εργασίες επιθεώρησης – συντήρησης καλωδίων και εξωτερικών επιφανειών των πυλώνων της Γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου (φωτο)

Η ΓΕΦΥΡΑ ξεκίνησε εργασίες επιθεώρησης και συντήρησης στα καλώδια και τις εξωτερικές επιφάνειες των πυλώνων, στο πλαίσιο του τακτικού κύκλου ...

Eργασίες αντιοξειδωτικής προστασίας των μεταλλικών επιφανειών πρόσβασης στη Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου (pics)

Η ΓΕΦΥΡΑ, παραχωρησιούχος εταιρεία της Ζεύξης Ρίου-Αντιρρίου, ξεκίνησε εργασίες αντιοξειδωτικής προστασίας των μεταλλικών επιφανειών των προσβάσεων στο πλαίσιο του τακτικού ...

Page 1 of 3 1 2 3