Σάββατο, 22 Ιανουαρίου, 2022

Ετικέτα: ΓΕΦΥΡΑ ΡΙΟΥ

Πολλαπλές πιστοποιήσεις της Γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου από την TÜV HELLAS (TÜV NORD)

Η Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου μετέχει στο σύστημα διαλειτουργικότητας των ελληνικών πομποδεκτών

Από τις 4 Νοεμβρίου, η Γέφυρα «Χαρίλαος Τρικούπης» συμμετέχει στο σύστημα διαλειτουργικότητας των ελληνικών πομποδεκτών, εξασφαλίζοντας τη διαλειτουργική ηλεκτρονική διέλευση ...

Page 1 of 5 1 2 5