ΑρχικήPosts Tagged "ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ"

Η ανάκαμψη των επενδύσεων σε κατοικίες,

Για τις βασικές προτεραιότητες της κυβέρνησης

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τ.

Έργα οδοποιίας, στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς

Ορατά είναι τα σημάδια συσπείρωσης του

Αναρτήθηκαν οι νέοι ενημερωμένοι κατάλογοι με

Σημαντικά κατασκευαστικά έργα εκκινούν το 2019,

Μνημόνιο Συναντίληψης και Συνεργασίας, με στόχο