ΑρχικήPosts Tagged "ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ"

Υπέρ της ενοποίησης και της διαλειτουργικότητας

Έργα οδικών κυρίως υποδομών, που εκτιμάται

Επενδύσεις ύψους πέντε δισεκατομμυρίων ευρώ για

Ημερίδα προετοιμασίας των Φορέων Διοίκησης και

Διάσκεψη διοργάνωσε η Ομάδα της Προοδευτικής

Στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του Διαδρόμου