ΑρχικήPosts Tagged "ΕΕΕ" (Page 6)

Η Ελλάδα διαθέτει 1.402 ναυτιλιακές εταιρείες,

Την επίτροπο Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το 2017 χαρακτηρίστηκε από περαιτέρω συρρίκνωση

Παραμένει μη ελκυστική, για ποικίλους λόγους,

Για την επίτευξη μιας ισορροπημένης συμφωνίας

Η Ένωσις Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ) χαιρετίζει