ΑρχικήPosts Tagged "ΕΛΓΕΚΑ"

Οριακή αύξηση εσόδων και συρρίκνωση ζημιών

Η Diakinisis βελτίωσε τα περιθώρια κερδοφορίας

Παρέμεινε σε λειτουργική κερδοφορία, ωστόσο με

Την έκδοση κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού

Αξιοσημείωτη ήταν η επίδραση της αλυσίδας

Παρέμεινε σε λειτουργική κερδοφορία, το πρώτο