Πέμπτη, 17 Ιουνίου, 2021

Ετικέτα: ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΙΑΠΑΡΙΚΟΥ

Video από τη μεγαλύτερη σιδηροδρομική σήραγγα των Βαλκανίων και τους νέους σταθμούς σε Λιανοκλάδι και Τιθορέα

Tα επόμενα χρόνια αποτελούν χρονιές – ορόσημο για την εγχώρια σιδηροδρομική αγορά, υποστηρίζει η ΡΑΣ

Τα αμέσως επόμενα χρόνια αποτελούν χρονιές - ορόσημο για την εγχώρια σιδηροδρομική αγορά, υποστηρίζει, στην «Έκθεση Πεπραγμένων 2017», που δημοσιεύτηκε ...

Η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων αποκτά επιτέλους νόημα

Ι. Τσιαπαρίκου, ΡΑΣ: Η ΡΑΣ αποκτά πλέον καθοριστικό ρόλο, τόσο ως Ρυθμιστική Αρχή, όσο και ως Αρχή Ασφαλείας Σιδηροδρόμων

Με αφορμή το αυξημένο ενδιαφέρον για τη δραστηριοποίηση νέων εταιρειών στο εγχώριο σιδηροδρομικό δίκτυο, η πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων ...