Ετικέτα: ΛΙΜΑΝΙ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Απελευθέρωση χώρου για φορτοεκφορτώσεις στο κρηπίδωμα του κεντρικού εμπορικού Λιμένα Ελευσίνας

Σημαντικά ωφέλιμος χώρος του κρηπιδώματος στον κεντρικό εμπορικό Λιμένα Ελευσίνας απελευθερώθηκε για τις ανάγκες φορτοεκφορτώσεων, μετά την οριστική απομάκρυνση επικίνδυνου-επιβλαβούς ...

Page 1 of 8 1 2 8