Ετικέτα: ΜΕΓΑΛΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ

³P

Η διεπιστημονική προσέγγιση αποτελεί μονόδρομο για την αξιολόγηση και επιτυχία του «Μεγάλου Περιπάτου» της Αθήνας

Οι συνθήκες, που δημιούργησε η υγειονομική κρίση των τελευταίων μηνών, συνέβαλαν στην ανάδειξη κρίσιμων θεμάτων που αφορούν στην ποιότητα του ...

Page 1 of 2 1 2