Ετικέτα: ΣΦΗΟ

60.000 στο Δήμο Χαλανδρίου για τη χωροθέτηση δημόσια προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης – στάθμευσης ηλεκτρικών οχημάτων

Στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)» του Πράσινου Ταμείου εντάχθηκε ο Δήμος Χαλανδρίου, εξασφαλίζοντας χρηματοδότηση 60.000 ευρώ, για τη ...