ΑρχικήPosts Tagged "ΥΠΑ" (Page 11)

Ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης

Στη συμπληρωματική δέσμευση 2 εκατ. ευρώ

Η διοίκηση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας

Την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής

Ραγδαία άνοδο στις αφίξεις εξωτερικού και

Την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής

Εξαιτίας της παραχώρησης του Ελληνικού, η

Στα βήματα προόδου που έχουν συντελεστεί,