ΑρχικήPosts Tagged "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ"

Σε προσωρινή διακοπή της λειτουργίας της Διεύθυνσης

Δημοσιεύτηκε η τροποποιημένη Κοινή Υπουργική Απόφαση

Επανακαθορίζεται το πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας

Θέματα που άπτονται της κινητικότητας υπαλλήλων

Δραστική μείωση των δημοσίων επενδύσεων στη

Την ιεράρχηση μέτρων και πολιτικών, ώστε

Για συνειδητή απαξίωση των δημόσιων συγκοινωνιών