ΑρχικήPosts Tagged "ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΣ"

Στην έκδοση διευκρινιστικής απόφασης αναφορικά με

Τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία αναγγελίας

Στην προσωρινή επίλυση του προβλήματος με

Τροποποιήσεις στο υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο και

Στο Συμβούλιο Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Ενέργειας

Προειδοποιητική επιστολή προς την Ελλάδα, την