ΑρχικήPosts Tagged "E-CMR"

Τον ρόλο της εφαρμογής ψηφιακών εγγράφων

Πιλοτική εφαρμογή της «ψηφιακής φορτωτικής» (e-CMR)

«Στο εγγύς μέλλον, κανένα ελληνικό φορτηγό

Ο πρόεδρος της ΟΦΑΕ Απόστολος Κενανίδης