ΑρχικήPosts Tagged "E-CMR"

Πραγματικότητα στην Ελλάδα η πρώτη δοκιμαστική

Ελλάδα, Τσεχία, Γερμανία, Ρουμανία και Σερβία

Στην ψηφιοποίηση των οδικών εμπορευματικών μεταφορών,

Ο διευθυντής Παγκόσμιας Καινοτομίας της IRU,

Τον ρόλο της εφαρμογής ψηφιακών εγγράφων

Πιλοτική εφαρμογή της «ψηφιακής φορτωτικής» (e-CMR)